Módszertani napok a Caritas Iskolánál

A Caritas Iskola 2007-től tevékenykedik az oktatás terén. Olyan felnőttképzéseket kínálunk, melyek az adott munkakör betöltéséhez, a foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, az elhelyezkedés segítésére irányulnak.  A Caritas Iskola Csík, Udvarhely, Gyergyó és Maros régiókban kínál képzési programot az érdeklődőknek. Helyszínenként külön előadói csoporttal rendelkezünk, akik a kidolgozott tanterv és az előírt standardokat figyelembe véve, a saját módszertanuk, tapasztalataik alapján, a résztvevők igényeihez igazodva tanítanak.

A szeptember – november időszakban sikerült témaspecifikusan összehívni előadóinkat, és egyeztetni, átbeszélni a különböző régiókban felmerült kérdéseket, kihívásokat, valamint közösen jó gyakorlatokat gyűjteni, amik mindenhol beépíthetők a képzések módszertanába.

Kínálatunkban szerepel: Gyermekgondozó képzés, Felnőttképző/formator képzés, Szakmai előadó képzés, Elsősegély képzés, Otthoni idősgondozó képzés, Otthoni beteggondozó képzés, Súlyos fogyatékkal élők személyi gondozója képzés, Kórházi segédápoló képzés, Vezetői szerepek és menedzsmentfunkciók az ápolásban, Kinaesthetics a nevelésben – bevezető és haladó képzés, Kinaesthetics az ápolásban – bevezető és haladó képzés.

Az őszi tematikus napokat az ápolás, a gyermekgondozás és a felnőttképzés kérdéskörében szerveztük. Mindhárom alkalommal a pályaorientáció témájával is foglalkoztunk, hisz a képzéseink során egyre többször találkozunk ennek szükségességével, amit informális keretek között igyekszünk beépíteni a tanmenetbe.

A módszertani napok eredményeképpen egy átfogó képet kaptunk a különböző régiókban zajló képzések szakmai eredményességéről, kihívásairól, a résztvevői igényekről, és összesítettük azokat a bevált gyakorlatokat, eszközöket, módszereket, amiknek a segítségével az előadóink a különböző helyszíneken kézzelfogható, használható tudást adnak a résztvevőknek. Hisszük, hogy ezáltal a képzések minőségére is hatást gyakorolunk, amiből közvetlenül a képzések résztvevői, közvetve pedig azok az idősek, betegek, gyerekek, felnőttképzésben részt vevő személyek profitálnak, akikkel végzettjeink dolgoznak.

A Caritas Iskola módszertani napjai a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósultak meg.

(Horváth Katalin)