Nagykorúvá érett a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa közötti együttműködés

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2019-ben is támogatja a Gyulafehérvári Caritas tevékenységét.  A 18 évre visszanyúló együttműködés eredményeként idén 843 370 lejjel egészíti ki 6, Hargita megyében működő program költségvetését. Ebben benne van több nyertes pályázat is, melynek jelentős részét a megyei tanács alintézménye, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság finanszíroz.

A legnagyobb összeget, összesen 440 000 lejt, Hargita Megye Tanácsa idén is a Gyulafehérvári Caritas Otthoni beteggondozó szolgálatának ítélte oda, amely a megye 66 településén megközelítőleg 3000 személynek biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak.

A második legnagyobb összegű támogatást a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona kapja, ahol a 218 020 lej a 158 idős személyből 6 ellátásának teljes költségét fedezi. Ez egy jó példa az intézmények közti együttműködésre, ahol Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által vásárol szolgáltatást.

4 község 6 elszigetelt településén (Gyimesközéplok – Farkaspalló; Gyergyószárhegy – Güdüc; Farkaslaka – Székelypálfalva; Gyergyótölgyes – Hágótő, Récefalva, Péntekpataka) működik Falugondnoki Szolgálat, amely 40 500 lejes támogatásban részesült. Ez az összeg hozzávetőlegesen 21 százalékát teszi ki a program teljes költségvetésének. A program célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése.

A Komplex gyermek és ifjúsági program keretében a támogatott rendezvények között szerepel 6 egynapos családi nap és 4 négynapos nyári iskola megszervezése. A családi napokon mintegy 100 gyerek vett részt a szüleikkel együtt, a nyári iskolában pedig 220 gyerek tanulhatott játszva.
A Gyulafehérvári Caritas 4 településen (Székelyudvarhely, Etéd, Korond és Zetelaka) közel 120 hátrányos helyzetű gyermek számára működtet nappali foglalkoztató központot. Sajnos az egyre apadó források következtében tavaly óta 4 központ bezárására kényszerültünk annak ellenére, hogy továbbra is komoly szükség lenne ezek fenntartására. Itt a kicsikkel szakképzett pedagógusok foglalkoznak délutánonként hétfőtől csütörtökig. A pedagógusok munkáját szociális munkások segítik. Emellett pszichológusok mérik a gyermekek igényeit, fejlődését és egyéni, valamint csoportos műhelymunkák által segítik őket a felzárkózásban. A DIFER, illetve egyéb mérések és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy komoly eredményei vannak a programnak, jóval alacsonyabb az iskolaelhagyás azon gyermekek körében, akik a programban részt vesznek, és a tanulási eredményekben is mérhető a változás, de az osztályközösségbe való integrálódás is jelentős. A nappali foglalkoztató központok működtetését Hargita Megye Tanácsa 2019-ben összesen 102 532 lejjel támogatja.

A Klubtevékenység időseknek vidéken program keretében az idősek világnapja alkalmából tartott ünnepségek részesültek támogatásban, melyeken nem kevesebb, mint 310 szépkorú személy vett részt.

A Korai nevelés és fogyatékkal élők fejlesztése programnak több mint 600 ellátottja van, akik között egészséges és sérült kisgyermekektől a fogyatékkal élő felnőttekig minden korcsoport megtalálható. A sérült fiataloknak szervezett táboroztatás mellett Hargita Megye Tanácsa támogatta az idén 13. alkalommal megtartott Együtt a fogyatékkal élőkért konferenciát, melyen neves szakemberek tartottak az érdeklődőknek szakmai előadásokat és műhelymunkákat.

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében működő támogatott programjainak teljes éves költségvetésében 5,83 százalékot tesz ki a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás.

Sorsz. A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyei támogatást nyert programjai A program teljes költségvetése a 2019-es évre vonatkozóan Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatásának értéke A támogatás mértéke a program éves megyei költségvetéséhez viszonyítva
     1. Otthoni beteggondozás 6 109 059 440 000 7,20 %
     2. Falugondnoki szolgálat 192 838 40 500 21,00 %
     3. Szent Erzsébet Idősek Otthona 6 046 000 218 020 3,61 %
     4. Korai nevelés és fogyatékkal élők fejlesztése 969 089 24 240 2,50 %
     5. Komplex gyermek és ifjúsági program Hargita megye; Klubtevékenység időseknek vidéken 1 143 155 120 610 10,55 %
Összesen 14 460 141 843 370 5,83 %