Nappali foglalkoztató fogyatékkal élő fiataloknak

Július 10-én megnyitották a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központot Csíkszeredában

Új szociális intézménnyel gazdagodott a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredában. Július 10-én ünnepélyes keretek között megnyitották a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központot, amely értelmi, érzékszervi vagy mozgásszervi fogyatékkal élő fiatalok számára nyújt szakszerű foglalkozási lehetőséget a hétköznapokra. A Szent Ágoston templom alagsorában helyet kapó intézmény megnyitója szentmisével kezdődött, amelyet Tamás József segédpüspök mutatott be több paptársával. Máté Róbert, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója a szentmise bevezető gondolatában hangsúlyozta, hogy oda kell figyelnünk a fogyatékkal élő embertársainkra is, hiszen ők is teljes értékű emberek. A Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató ennek az odafigyelésnek az egyik jele.
Homíliájában Tamás József püspök azt emelte ki, hogy sokat tanulhatunk fogyatékkal élő embertársainktól, mivel ők képesek önzetlenül szeretni. Paul Claudel francia költő szerint nagy lelkek ők a test béklyójába zárva.
A szentmisét követően, amelyet a csíksomlyói Árvácska együttes zenéje tett felemelőbbé, a papság és a hívek körmenetben vonultak  át a nappali foglalkoztató bejáratához. Az ünnepi köszöntők sorát dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója nyitotta, aki beszédében Viktor Frankl osztrák pszichiáter egyik gondolatát tolmácsolta az egybegyűlteknek. Frankl szerint nagyot kockáztat az a közösség, amelyik nem figyel oda a gyengékre, elesettekre, mivel bármelyik tagja szembesülhet hasonló helyzettel. Az oda nem figyelés az egyéni és közösségi mentálhigiénét veszélyezteti. A Szent Ágoston Központ a Caritas által működtetett speciális óvoda és iskola mellett az odafigyelésnek a jele.
Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a város egy újabb szociális létesítménnyel gazdagodott, ugyanakkor kifejtette, jelzésértékű, hogy ez az intézmény a város szívében, a Szent Ágoston templom árnyékában kaphatott helyet.
Hargita Megye Tanácsa nevében Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatója beszédében arra irányította a hallgatóság figyelmét, hogy ezzel az új intézménnyel kiegészült az a sor, amely 2003-ban kezdődött a Caritas által működtetett, értelmi fogyatékkal élő gyermekek számára megnyitott óvodával, és amelyet rá egy évre egy speciális osztály indítása egészített ki. A mostani intézmény pedig az iskolai oktatásból kikerülő fiatalok számára nyújt lehetőséget, hogy közösségben tölthessék mindennapjaikat. Elekes Zoltán a város és a megye elöljáróit arra biztatta, hogy kellőképpen támogassák az intézmény működését, mivel annak sorsa jó kezekben van.
Péterfi Attila-Csongor, a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltségének vezetője köszöntőjében röviden felvázolta a nappali foglalkoztató központ létrejöttének körülményeit. Az intézmény létrejöttében nagy szerepet vállalt Pénzes József, a Szent Ágoston templom plébánosa. A beruházási munkálatokat pedig nagyrészt pályázatok útján valósították meg a Fogyatékkal Élők Országos Igazgatóságnak (ANPH) és a magyarországi Szülőföld Alap támogatása révén.
Péterfi beszédében a központ megnyitását jelképesen keresztelőhöz hasonlította, e gondolatból kifolyólag egy-egy gyertyát nyújtott át az intézmény megszületésében segédkezett és működtetésében szerepet vállaló személyeknek. Gyertyát kapott Ráduly Róbert, a város polgármestere, Elekes Zoltán a megyei tanács képviseletében, Pénzes József esperes, Fikó Csaba, a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületének elnöke, illetve Demeter Zsuzsa, a Caritas fogyatékkal élőkért létesített tanácsadó irodájának vezetője.
A beszédeket követően dr. Márton András és Ráduly Róbert vágta át az ünnepi szalagot, majd Tamás József megáldotta az épületet. A megnyitót követően az egybegyűltek betekinthettek a nappali központ tevékenységeibe.
A központ a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élő fiatalok számára nyújt foglalkoztatási lehetőséget, amely révén kimozdulhatnak otthonaikból és közösségben tölthetik mindennapjaikat. A központ által felkínált foglalkozások révén a fiataloknak lehetőségük adódik szakmatanulásra is, amelynek köszönhetően később könnyebben beilleszkedhetnek egy szakmai közösségbe.