Ne féljetek! – ez az üzenet

Eredet – ezt a címet viselte az az előadás, melyet a Fekete tűz csapata vitt színpadra a Fiatalok a változásért projekt részeként, a Gyulafehérvári Caritas égisze alatt, Borbély András ifjúsági mentor és Tamás Boglár, a Figura Stúdió Színház színművészének összeállításában. A Székelyföld televízió műsorához nem kell kommentár.

„Nagyon sok burkolt, rejtett félelem van az emberekben, mind a magyarokban, mind a romákban. A gyerekek félnek megmutatni magukat, a szülők féltik a gyereket, hogy elengedjék, a kollégák félnek attól, hogy minden rendben lesz-e… Mindenki fél valamitől. Az előadással az én célom az volt, hogy megmutassuk: nincs, amitől félni, nincs ok arra, hogy féljünk egymástól. Szóval ne féljetek, ez az üzenete ennek a műsornak” – fogalmazott Borbély András ifjúsági mentor, a Fiatalok a változásért projekt munkatársa, az Eredet összművészeti előadás megálmodója.

A Romák Nemzetközi Napján Gyergyószentmiklóson, az Örmény közösségi házban bemutatott produkció, hamarosan új nézők előtt is látható lesz. Hargita megye több településre kapott meghívást a Fekete Tűz csapata az elfogadás, a félelemoldás, az értékközvetítés érdekében. Mert a romákról nem csak a pogromok, hanem a gazdag kulturális értékek is eszünkbe juthatnak, és hogy a nézőpont változzon, szemléletváltásra van szükség. Ebben értettek egyet Borbély András meghívottjai is, akik az Eredet bemutatóját követően arról beszéltek, hogyan lehetne közelíteni embert az emberhez.

Ambrus Dorottya magyar szakos tanár arra tett kísérletet, hogy Rafi Lajos versein keresztül közelebb vigye a roma kultúrát tanítványaihoz. A tekerőpataki iskolai ünnepségen roma tanítványa cigány nyelven szavalta a szárhegyi költő versét, a Salamon Ernő Gimnáziumban a hónap verse lett Rafi Güdüci februárja, megtanulása jutalommal járt. Amint a magyartanár elmondta, a diákság nyitott arra, hogy ne a különbségeket, hanem a hasonlóságokat lássa, „Rafival kezet foghatnánk, a versei rólunk szólnak, azonosulni tudunk azzal, amit mond, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Nem mi vagyunk és ők vannak, hanem mi mi mindannyian együtt vagyunk. Ha a másság hangsúlyozása kerül a középpontba, az elválaszt, érdemes megtalálni azt, ami összeköt.”

A szakember abban hisz, hogy van helye Rafi költészetének a tanórán. „Nem csak azért vagyok a katedránál, hogy a barokk irodalmat tanítsam, vannak rések, ahol megmutathatom azt, amit még fontosnak, érdemesnek tartok. Én a találkozásban hiszek, és én találkozókat próbálok szervezni.”

Rafi Lajos egykori barátja, köteteinek szerkesztője, a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója, Ferenczi Attila célja, hogy a költő emléke ne fakuljon. „Próbáljuk életben tartani Lajos munkásságát, gyűjtjük a Rafi költészetével kapcsolatos írásokat, hogy egy kötetet adjunk azok kezébe, akik tovább folytatnák a versek mélyreható elemzését.” A készülő kiadványba már gyűlnek az írások, melyek nem csak visszaemlékezések, hanem irodalomkritikai igényességű művek. Ezek egyikéből, Kemény István írásából olvasott fel Ferenczi részeket, vallva, Rafinak helye van a magyar irodalomoktatásban, hisz ő költőként sosem identifikálta magát nemzetisége szerint, és a magyar irodalmárok felkarolásának köszönhető, hogy verseit ma is olvassák, szavalják, elemzik, éltetik.

Dr. Kiss Tamás szociológus, társadalomkutató, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezető kutatója arról beszélt, hogy a roma közösségnek a kirekesztéssel, a láthatatlansággal és a cselekvőképesség hiányával kell szembenéznie. A kulturális láthatóság, az elismerés lehet a kizárás és fehér rasszizmus ellenszere. Abban egyetértés van a romák között, hogy változást akarnak, hogy a kizárás, az alávetettség meg kell szűnjön, abban nincs egyetértés, hogy ez milyen módon történhetne meg.

A szociológus a változás egyik lehetőségét abban látná, hogy az intézmények ne „fehérmagyar” intézmények legyenek, Erdélyben ne egy homogén etnikai, hanem egy multietnikus  nyelvi közösségről beszéljünk, és erre erősít rá az esemény választott helyszíne, az Örmény közösségi ház is. „Az lenne a dolgunk, hogy vitát indítsunk a romák érdekében, de nekem, gádzsóként erre aligha van jogom. A romáknak kell összefogniuk, a roma egységet kellene elérni, mert ha nem, egyenként veszejtik el őket a magyar intézmények.”

A romák feladata az egység megteremtése, a gádzsóké, hogy a roma kultúrának helyet adjanak a megmutatkozásra rendezvényeken, iskolákban, a magyar irodalomtankönyvekben, a térség történelméből ne felejtsék ki őket. „Mi vagyunk az elkövetők, a romák az áldozatok. Ez a valóság. Akkor jöhet el egy új korszak, ha ezzel a ténnyel és a romákkal szembe tudunk nézni.”

András Lóránd, a Hargita megyei mélyszegénység munkacsoport vezetője az intézményi munka nehézségeiről szólt, a versengő áldozatiság fogalmát emelve ki. „Ahol nem azon gondolkodunk, ki a szerencsétlenebb, ott tudunk előre haladni. Minden cigány testvéremnek azt mondom, ha valamit akarunk, azért ki kell állni.”

Feladatuk van a romáknak és az őket pártoló minden más nemzet tagjainak is. A jobb élet és jobb együttélés fele vezethet az idén harmadszor megrendezésre kerülő Székelyföldi Roma Szabadegyetem, a romáknak szóló kulturális pályázat-kiírások, azok a díjak, melyeket roma hétköznapi hősök kaptak az elmúlt két évben. A tervek között szerepel a gyergyszentmiklósihoz hasonló rendezvények más településeken való megszervezése is, egy Rafi Lajos-emléktábla elhelyezése Gyergyószárhegyen, a szabadegyetem folytatása, és annak folyamatos ösztönzése, hogy az intézményekben dolgozók egyenlő állampolgárként tekintsenek a romákra.

Az élet érdekek mentén zajlik, jókor, jó helyen kell kopogtatni, céllal szentesített eszközökkel – erre biztat András Lórád mindenkit, aki a cigány-ügy iránt elköteleződött.

Balázs Katalin

Kapcsolódó írások:
Fiatalokról a Gaga Rádióban >>>
Legyen élet! >>>
Író és előadó fiatalok találkozása >>
A Youth4Change-ért áll pincérnek Vizi Imre énekes >>>
Előadás megbántásról, megbántottságról >>>
Előadásra készülnek a székelykeresztúri fiatalok >>>
Sebtánc >>>
Játékosan >>>
Hangadók, avagy fiatalok a változásért >>>
Barabás Blanka költő látogatása a Open Hands Egyesületnél >>>
Középiskolások pályaorientációs és művészeti tábora >>>

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.