Nemzetközi konferencia az egyház szociális szerepvállalásáról

A millenniumi év egyik záróakkordjaként nemzetközi konferenciát szervezett a Gyulafehérvári Caritas és a Gyulafehérvári Érsekség szeptember 26-27. között

A Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi évének egyik záróakkordjaként nemzetközi konferenciát szervezett a Gyulafehérvári Caritas és a Gyulafehérvári Érsekség szeptember 26-27. között „A katolikus egyház szociális szerepvállalása az ezeréves gyulafehérvári főegyházmegyében” címmel a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban.
 
A konferencia megszervezésének alapgondolatául az szolgált, hogy különösen a főegyházmegye millenniumi évében elengedhetetlenül fontos, hogy számba vegyék a főegyházmegyében zajló szociális-karitatív tevékenységeket az elmúlt ezer év fényében.
Ezért az Erdélyből, Magyarországból, Ausztriából, Németországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett részvevők előadások és pódiumbeszélgetések keretében közösen vázolták fel az egyház szociális-karitatív tanítását, visszatekintettek a gyulafehérvári főegyházmegye ezeréves történelmére szociális-karitatív megközelítésben, de számba vették az egyházmegye jelenlegi szociális tevékenységeit, amelyek jelenére és jövőbeli kihívásaira belső és külső szemszögből egyaránt reflektáltak.
 
A nemzetközi tanácskozást Tamás József segédpüspök, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója nyitotta meg. Ezt követően szociálteológiai megközelítésből világítottak rá a szakelőadók a katolikus egyház szociális tanítására. Dr. Nagy József teológiai tanár a Szentírás alapján beszélt a társadalmi tanításról. Dr. Marton József professzor pedig az egyháznak az egyházatyák korában tett közéleti társadalmi szerepvállalásáról és a szegények iránti elköteleződéséről értekezett. Dr. Holló László a pápai megnyilatkozások, az enciklikák fényében vázolta fel a társadalmi tanítás alakulását. Máté Róbert, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója a Caritas és a Diakónia 21. századi teológiáját foglalta össze a hallgatóságnak.
 
A teológiai megközelítést követően a segítő szakmák kihívásáról beszélt Pálffy Zsuzsanna, a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársa, majd pedig dr. Márton András Caritas-igazgató vázolta fel statisztikai adatok tükrében Románia jelenlegi szociális helyzetét és várható alakulását a közeljövőben.
 
Az előadásokat követően két pódiumbeszélgetés színesítette a konferencia programján. Az első pódiumon azok a szociális téren tevékenykedő egyházi szervezetek képviselői sorakoztak fel, akik a gyulafehérvári főegyházmegye területén fejtik ki tevékenységüket. Így jelen volt Karda Róbert a Szent Ferenc Alapítvány részéről, Merlás Tibor prézes a Romániai Kolping Szövetségtől, Dénes Mihály és Márkus Etelka a Romániai Máltai Segélyszolgálat részéről, Fülöp Hajnal a Hit és Fény képviseletében, Gergely István a Csibész Alapítványtól, valamint dr. Márton András a Gyulafehérvári Caritas képviseletében. A kerekasztal-beszélgetésen a szervezetek rövid bemutatkozóját követően a Bányász József moderátor által, a főegyházmegye zsinatának határozatai alapján felvetett kérdésekre reflektáltak a jelenlevők.
A következő, Fejes Ildikó vallásszociológius által moderált pódiumon vallásszociológiai megközelítésből világítottak rá az egyház és a társadalom találkozási pontjaira a meghívottak (Biró A. Zoltán, az EMTE Műszaki és Társadalomtudományi Karának dékánja, Lackó Elemér gyergyóremetei polgármester, Szakács Ferenc Sándor szociológus, a Jakab Antal Tanulmányi Ház igazgatója és Máté Róbert lelki igazgató).
A konferencia másnapján Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője az önkormányzatok szemszögéből értékelte a katolikus segélyszervezetek munkáját, majd Csáki Rozália, a Civitas Alapítvány programkoordinátora az erdélyi civil társadalom felől világított rá a katolikus egyház társadalmi szerepvállalására.
 
A tanácskozás záróakkordjaként a külföldi segélyszervezetek képviselői reflektáltak a főegyházmegyében zajló szociális szervezetek munkájára, rávilágítván azok erősségeire és a jövő kihívásaira is.
A részvevők a konferencia lezárását követően meglátogatták a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthont, majd pedig részt vettek a szeptember 29-i gyulafehérvári millenniumzáró hálaadó szentmisén.
 
A rendezvény támogatói voltak: Hargita Megye Tanácsa és a felső-ausztriai egyházmegye Osthilfe programja