Nemzetközi szeminárium gyerek-szülő, nevelés témakörben

Hét országból érkezett civil szervezetek képviselői gyűltek össze a csíksomlyói Salvator Hotelben október 4-7. között, hogy egy nemzetközi szeminárium keretében megvitassák az önkéntesek szerepét, fontosságát a hátrányos helyzetű gyermekekkel és szülőkkel való munkában

A találkozó szerves része annak a kétéves, Kompetens szülők – kompetens gyerekek című Grundtvig nemzetközi projektnek, amelyben a Gyulafehérvári Caritas hat különböző ország civil szervezetével partner. A felnőttképzésben aktív szervezetek célja a szegénységben élő szülők nevelési kompetenciáinak a megerősítése, mert ezáltal csökkenthető a gyermekszegénység. A nemzetközi projekt további célja, hogy tapasztalatcsere által megkönnyítsék a családok hozzáférését az oktatáshoz, a különböző tanfolyamokban, értekezleteken való részvételhez. A partnerek szeretnék vonzóvá tenni ezen képzési ajánlatokat a szociálisan hátrányos helyzetű szülők számára. Ugyanakkor a partnerség keretén belüli tapasztalatcsere által olyan kérdésekre szeretnének lehetséges megoldásokat keresni, mint: szegénység és a gyerekek elhanyagolása Európában, oktatás, képzés, konfliktuskezelés az oktatásban, az egészségügy és az oktatás, a bevándorlók oktatási készségeinek fejlesztése.
A projekt keretében összesen hat vándortalálkozón vesznek részt a különböző civil szervezetek szakemberi, amelyek során más-más megvilágításban közelítik meg a témakört. Az első találkozón, 2010 októberében az ausztriai Linzben az együttműködés főbb irányvonalait határozták meg, majd 2011 márciusában Bilbaoban (Spanyolország) az az interkulturális és generációk közötti tapasztalatok megosztásán volt a hangsúly. 2011 júliusában a litván Kaunasban a hálózat- és kapcsolatépítés a civil és állami intézmények között, valamint a közösségben való jelenlét állt a tapasztalatcsere középpontjában.
 
A jelenlegi csíksomlyói szemináriumon, amelyre Ausztriából, Németországból, Spanyolországból, Nagy-Britanniából, Olaszországból, Litvániából érkeztek részvevők a házigazda Gyulafehérvári Caritas szakemberei mellett, az önkéntesség szerepét vizsgálják az érintettek. A részvevők megvizsgálták többek között az önkéntesek és a szakemberek közötti együttműködés dimenzióit e hét ország tapasztalatait figyelembe véve, majd a Gyulafehérvári Caritas munkatársai szóban és élőben is bemutattak néhány olyan projektet, amelyben aktív szerepet vállalnak az önkéntesek.
 
A nemzetközi együttműködés keretében még két szakmai találkozóra kerül sor: Olaszországban 2012 márciusában a szülői modellek, emigráns családokkal való munka, prevenciós módszerek megvitatása és didaktikus anyagok kidolgozása képezi a találkozó témáját, majd 2012 júliusában Brüsszelben zárják a projektet, ahol összegezik a két év alatt szerzett tapasztalatokat és meghatározzák a jövőbeli terveket. A projekt konkrét eredménye lesz egy olyan, pozitív példákat, tapasztalatokat bemutató kiadvány, amelyekben jól működik a szülőkkel való munka a gyereknevelés terén, valamint módszertani segédanyagokat dolgozásnak ki a szakemberek a szülőkkel való hatékony és szakszerű munkához.