Néptáncoktatás roma gyerekeknek

A Budvár Nappali Központ 2020. május 4. és november 11. között néptáncoktatást szervezett azoknak a 6–18 éves hátrányos helyzetű gyerekeknek/fiataloknak, akik a nappali központunkat rendszeresen látogatják. A koronavírus okozta vészhelyzet meghosszabbítása miatt a Communitas Alapítvány által támogatott program végül különböző módosításokkal valósult meg. A járványmegelőzési szabályok betartására való tekintettel az eredetileg tervezett páros népi táncoktatás helyett a gyermekek egyéni tánctanuláson vettek részt.

Az oktatás játékos tánctanulást tartalmazott, és a gyermekek kreativitására épült, így jó hangulatban eltöltött kikapcsolódási lehetőséget, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére mutatva mintát. A program célja elsősorban a gyermekek közti együttműködés fejlesztése, a kommunikáció, a tisztelet, az egymás elfogadása, egy pozitív attitűd kialakítása volt. A tanítás során az oktatók kiemelt figyelmet fordítottak a mozgáskészség kialakítására és fejlesztésére az életkori sajátosságokat figyelembe véve.

Minden foglalkozás során a játék került a középpontba, a vicces kiszámolók, a szabályok megismertetése és elfogadtatása, a figyelem és együttműködés megtanítása. A programban résztvevő gyermekek mindennapjaihoz hozzátartozik a zene és a tánc. A kitűzött célok közt szerepelt, hogy elsajátítsanak egy táncot, megtanulják a lépéseket, a koreográfiát, ismerjék meg és tiszteljék a népi hagyományokat. Nagy igényük van a ritmikus mozgásra, ezt leginkább akkor tapasztaljuk, amikor bármilyen esemény történik a központban, örömüket azzal fejezik ki, hogy néhány táncmozdulatot mutatnak.

A néptáncoktatáson a célcsoportból összesen 16 gyerek vett részt, akik mindannyian a 6–12 év közötti korosztályhoz tartoznak. Külön volt fiús és külön lányos udvarhelyszéki táncoktatás számukra. Az első órák bizonyultak a legnehezebbnek, amikor a néptánc elméleti alapfogalmait beszéltük át, illetve a kezdőlépéseket, a bal és a jobb irányokat. Utána az igyekezetnek és az érdekeltségnek köszönhetően nagyon jó hangulatban teltek a foglalkozások.