November 15.: Szent Erzsébet-gyűjtés a hátrányos helyzetű gyerekekért

November 15-i vasárnap kerül sor a Szent Erzsébet-gyűjtésre, adományaikat idén a hátrányos helyzetű gyermekek javára ajánlhatják fel. A tavaly összesen 171.296 lej gyűlt össze az idős és beteg személyek megsegítésére, őket támogató otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységére. Isten fizesse!

Exc. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek felhívása itt olvasható >>>

A Gyulafehérvári Caritas minden évben az Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnapon szervezi meg adománygyűjtését, mely során a templomokban kihelyezett perselyekben összegyűlt pénzt egy társadalmilag hátrányos helyzetben levő csoport megsegítésére fordítja programjai által. A tavaly összesen 171.296 lej gyűlt össze, amelyet hálásan megköszönünk minden jóakaratú embernek, aki ehhez hozzájárult. Az idei évben a hátrányos helyzetű gyermekekkel és fiatalokkal (beleértve a fogyatékkal élő gyermekeket és fiatalokat, a családsegítő szolgálat vidéki programjaiban lévő gyermekeket, családtípusú házaink gyermekeit, nappali foglalkoztatóba és korai nevelő- és foglalkoztató központokba járó gyermekeket, roma gyermekeket, stb.) foglalkozó programokra kérjük támogatásukat.

Ferenc pápa a következő gondolatokkal hívja fel figyelmünket a gyermeki lelkületre és annak értékére: „Az evangéliumban Jézus gyönyörű és erős szavakkal szól a „kicsinyekről”. A „kicsinyek” az evangélium szóhasználatában mindazokat jelentik, akik mások segítségétől függnek, kivált a kisgyermekek. Azt mondja például Jézus: „Dicsőítelek, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és műveltek elől, de kinyilatkoztattad a kicsinyeknek” (Mt 11,25). A gyermekek tehát létüknél fogva nagy gazdagságot jelentenek az emberiség számára, de az egyház számára is, mert állandóan az Isten országába való belépés feltételére figyelmeztetnek bennünket, arra, hogy ne tekintsük magunkat önmagunkban elégségesnek, hanem olyanoknak, akik segítségre, szeretetre és megbocsátásra szorulnak.”

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a Főegyházmegyei Caritas Szervezetünk kezdeményezését, mely által változtatni, javítani tudunk a rászorulók életkörülményein. November 15-én adakozzon Erdély templomaiban, illetve adományával megkeresheti a helyi Caritas-képviseleteket, vagy befizetheti a Gyulafehérvári Caritas adománygyűjtő bankszámlájára. (Számlaszám: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 BCR Alba Iulia. Számlatulajdonos: Caritas Alba Iulia, Adóazonosítószám: 4562770)

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse meg mindenkinek az áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából.