November 17.: Szent Erzsébet-gyűjtés hátrányos helyzetű gyerekekért


A Szent Erzsébet-gyűjtés évtizedek óta jelentős esemény szervezetünk életében. Nem csupán azért, mert egyházunk Árpádházi Szent Erzsébet példáját állítja világszerte a Caritas szervezetek példaképéül és védőszentjéül. Ez, persze egyszerre tesz büszkévé és kötelez mindnyájunkat.

Exc. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek felhívása itt olvasható >>>

A Caritas csak akkor él, annyiban tud küldetésének eleget tenni, amennyiben bennünk, és közöttünk, Krisztust keresőkben, Krisztust követők között élő valósággá válik. Az adakozó sohasem csak adakozó: munkájának, fáradozásának, életének egy részét osztja meg, hogy abból mások számára is több, jobb, szebb élet születhessen. Az elfogadó sem csupán elfogadó, mert a szeretetből, törődésből, gondoskodásból fakadó élet mindenkit egyaránt gazdagít.

Az elmúlt évben a Gyulafehérvári Caritas Szent Erzsébet-napi gyűjtését az idősek javára fordította. A begyűlt összeg 167.245 lej, amelyet az otthoni gondozásban és ápolásban, mozgáskompetencia-fejlesztő központokban, valamint betegközvetítő szolgáltatásokat igénybe vevő és résztvevő több ezer idős, beteg személyre fordította. Isten fizesse adományaikat!

Ebben az évben a hátrányos helyzetű gyermekeket szeretnénk segíteni adományaikkal. Erdély-szerte több ilyen programunk van: családtípusú gyermekotthonok (ahol 3 és 26 év közötti, nehéz sorsú gyermekek és fiatalok laknak állandó jelleggel), rendszeres nappali foglalkoztatók (amely hátrányos helyzetű gyermekekre és fiatalokra figyelnek). Nevelő és megelőző foglalkozások, közösségi programok és tevékenységek, korai nevelő- és fejlesztő központok 0-tól 3 évesekig, amelyeknek az a célja, hogy megelőzzük a problémákat, egészséges és életrevaló fiatalokat neveljünk. Foglalkozunk fogyatékkal élő gyerekekkel, fiatalokkal is, valamint roma gyerekek felzárkoztatásával.

Adakozzon a Szent Erzsébet-gyűjtés keretében november 17-én Erdély katolikus templomaiban, illetve adományával megkeresheti a helyi Caritas-képviseleteket vagy befizetheti a Gyulafehérvári Caritas adománygyűjtő bankszámlájára. (Számlaszám: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 BCR Alba Iulia. Számlatulajdonos: Caritas Alba Iulia, Adóazonosítószám: 4562770)