Ők is hasznos részei a társadalmunknak

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” (Sütő András)

Beszámoló a Hargita megyében rendezett Idősek Világnapi rendezvényekről

A szépkorúak társadalmunk törékeny kincsei, felejthetetlen értékhordozói, akikre mindannyian fel kell nézzünk, támogatnunk és tisztelnünk kell őket, hiszen tőlük kaptuk tudásunkat, nekik köszönhetjük hagyományainkat, szokásainkat, gyökereinket, hogy kultúránk él és virágzik, ők tanítottak meg minket imádkozni és a Jóistenbe vetett hitünket is nekik köszönhetjük. Legyünk mindig hálásak nekik.

Az Idősek Világnapja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata Hargita megyében összesen 13 településen szervezett Időseknek szóló Világnapot, melyen több mint 1200 idős korúnak szereztünk örömet, megbékélést, mosolyt az arcura.

Udvarhely régióban a családsegítős munkatársak 520 személyt örvendeztettek meg az idősek világnapja alkalmával 4 községben: Máréfalván, Oroszhegyen, Zetelakán és Farkaslakán. Minden településen a Caritas munkatársai és a helyi polgármesterek köszöntötték az egybegyűlteket, majd kulturális program következett, ahol felléptek a Zet-emberkék és a Vitéz lelkek színjátszó csoport tagjai, a Máréfalvi és Oroszhegyi iskolások néptánccal, énekkel és szavalatokkal, kedveskedtek az ünnepelteknek.Falvanként díszoklevelet kapott a legidősebb személy, majd a szervezők virággal és képeslappal köszöntötték a szépkorúakat.Végül a szeretetvendégség közepette a nótázások is helyet kaptak.

Gyergyószéken 7 település 640idős személyének sikerült megszervezni az Idősek Világnapját. Gyergyócsomafalván már a nyolcadik éve, hogy együtt ünnepelnek a település szépkorú lakói, ezen kívülGyergyószárhegyen, Remetén, Ditróban, Gyergyóalfaluban és Újfaluban, valamit Gyergyószentmiklóson is köszöntötték az időseket.

A Caritas Családsegítő szolgálat munkatársai az ünnepi program során minden településen szentmisével, majd ezt követően, kulturális műsor (zongora, gitár és hegedű dallamok, néptánc, nótacsokor, humoros jelenetek, színdarabok, valamint verses, énekes előadások) összeállításával örvendeztették meg a kedves időseket. A nap csúcspontja volt, amikor az idősek időseket köszöntöttek, a csomafalvi idős csoport tagjai készültek egy humoros bemutatóval, amit előadtak a Gyergyó régió időseinek. A rendezvény végén mindenik település időseit egy kis szeretet vendégségre hívták meg a szervezők, mely során mindenkit virággal, egy-egy pohár borral és süteményekkel köszöntöttek, és kívántak minden szépkorúnak további jó egészséget és tartalmas öregkort.

A Caritas Családsegítő Szolgálatának csíkszeredai munkatársai Gyimesfelsőlokon, illetve Alcsíkon, Csíkszentsimonban szerveztek ünnepséget az idősek tiszteletére.

Gyimesfelsőlokonszeptember utolsó vasárnapján, a hideg idő ellenére is több mint 60 idős néni és bácsi jött el az ünnepségre, amely szentmisével kezdődött, majd a helyi kultúrotthonban tiszteletadással és kultúrprogrammal folyatódott. Itt a falu polgármestere és a Caritas munkatársa közösen köszöntötte a jelenlévőket, majd a Szent Erzsébet Gimnázium VIII. osztályos diákjainak szavalata és a helyi Kesice gyerek- és néptánccsoport előadása következett. A kulturális műsort követően mindenkit virággal köszöntöttek a Caritas önkéntesei, kifejezve tiszteletüket és együttérzésüket idősebb testvéreik iránt.

Csíkszentsimonban, október 10-én délután fogadjuk az alcsíki települések szépkorú lakósait. 150 személyre számítunk, akiket egy gondolatébresztő ünnepi műsorral, szeretetlakomával, süteménnyel és virággal köszöntünk.

Az Idősek Világnapja rendezvényt a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata szervezte, együttműködve az Otthoni Beteggondozó kollégákkal, és a helyi önkéntesekkel. A programot támogatta a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, a Gedeon Richter Románia Rt, valamint a helyi önkormányzatok.

(Péter Szabolcs)