Oktatás, segítségnyújtás, életkörülmények javítása

Hét megyéből több mint 4600 nehézségekkel küzdő személy részesült jelentős segítségben az életkörülmények javítása és a társadalomba való beillesztés szempontjából A roma és más veszélyeztetett közösségek társadalmi beilleszkedése és az életminőségek javítása nevű projekt keretében.

A projekt eredményeinek bemutatására 2018. május 16-án került sor Kolozsváron. Ezek közül néhányat felsorolva: több mint 3000 gyerek vett részt az iskola utáni oktatási tevékenységeken, 22 teljesen új ház épült fel, illetve 41 házat és 22 fürdőszobát újítottak fel a projekt keretében. 3200 személy jutott egészségügyi szolgáltatásokhoz, 111 személy kapott személyazonossági okiratokat, 138 gyerek kapott védőoltást, illetve 5935 esetben látogattak el a szakemberek beteggondozni.

Az eseményen felszólalt a konferenciának otthont nyújtó intézmény, a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem egyik vezetője, dr. Felix H. ARION docens; a svájci HEKS/EPER  elnöke, Walter Schmid; a FAER Alapítvány vezetője, Ion Vlasa; Svájc romániai nagykövete, Ő excellenciája Urs Herren; a civil szervezetek képviselői (Sorin Chirilă, a Fehér megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője; dr. Sárosi Arthur, a Kolozs megyei Diakonia Keresztyén Alapítvány igazgatója; Makkai Péter, árkosi református lelkész; Ignat Nicolae Călin, a Fehér megyei Ortodox Filantropia Egyesület vezetője; Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója; Emanuel Ţapu, a HEKS/EPER Románia igazgatója; Andreea Strasszer, a FAER Alapítvány vezetői tanácsadója), felszólalt emellett Lucian Alexandrescu, a Fokhagyma (Usturoi) című film rendezője. Köszönetét és elismerését fejezte ki emellett Kolozsvár alpolgármesternője, Oláh Emese, Sepsiszentgyörgy alpolgármesternője, Sztakics Éva és a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Henning László-János is.

 „A HEKS/EPER -rel és a többi partnerrel karöltve egy olyan projektet próbáltunk létrehozni, amely segítséget nyújtson a szociális problémákkal küzdő személyeken és a romák társadalmi beillesztésében.” – nyilatkozta Ioan Vlasa, a projekt koordinátora.

Urs Herren, Svájc romániai nagykövete a svájci kormány elismerését továbbította: „A roma kisebbség sajátos problémákkal küzd: diszkrimináció, iskolaelhagyás, az egészségügyi szolgáltatások korlátolt elérése, a munkaerőpiacon való jelenlét hiánya. A svájci kormány meggyőződése, hogy a program szükségszerű a roma emberek életkörülményeinek javítása érdekében, ezért is fognak folytatódni a tevékenységek 2019-ben is. Óriási előny az, hogy a helyi partnerek helyi szinten dolgoznak, ismerik a helyi sajátosságokat.”

Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója a projekt eredményei mellett figyelemre méltónak találta azt is, ahogyan a más-más valláshoz és egyházhoz tartozó civil szervezetek együtt tudnak működni: „Amit mi igazán értékelünk, az az, hogy több partnerszervezet is különböző egyházakhoz tartozik, ezek mégis közös érdeket képviseltek ebben a projektben. Felelősek vagyunk a közösségeinkben élő, leghátrányosabb helyzetben élő gyerekek életminőségének javításában.”

A találkozó alkalmával – az eredmények és tevékenységekről készült kisfilm mellett – bemutatásra került egy, a szakemberek tapasztalataiból összeállított kézikönyv is, mely a sebezhető csoportok szociális beilleszkedésével kapcsolatos tanácsokat, működő módszereket rögzíti a következő tevékenységi területeken:
  • Oktatás;
  • Egészségügyi és szociális segítségnyújtás;
  • Képzés, alkalmazás és a jövedelmek javítása;
  • Lakhatási körülmények javítása.

A kézikönyv itt érhető el román nyelven.

A 2013-2018 közötti, A roma és más veszélyeztetett közösségek társadalmi beilleszkedése és az életminőségek javítása elnevezésű projektet a Svájci HEKS/EPER, a régeni FAER Alapítvány, a Kolozsvári Diakónia Keresztény Alapítvány, és partnerei: a Fehér megyei Ortodox Keresztény Alapítvány, a Kovászna megyei Diakónia Keresztény Alapítvány és a Gyulafehérvári Caritas indították el a SvájciRomán Együttműködési Program keretében.
A projekt elsődleges célja az említett megyékben élő roma és más veszélyeztetett kisebbségek életkörülményeinek javítása és társadalmi beillesztésének elősegítése.
A projekt hét megye (Maros, Kolozs, Bihar, Fehér, Kovászna, Szilágy és Hargita) 91 településén zajlik, ebből kilencen a Gyulafehérvári Caritas keretében zajlanak a tevékenységek. Ezen települések: Székelyszenterzsébet, Etéd, Siménfalva, Nagygalambfalva, Felsősófalva, Korond, Zetelaka, Székelyudvarhely (Hargita megye) és Ozsdola (Kovászna megye).

(Márton Kinga Izabella)