Önként jelentkező önkéntesek

Helyi fiatalokat és tenni vágyó önkénteseket képeztünk az elmúlt három hónapban. Kis ízelítőt kaptak, információkat arra vonatkozóan, hogy önkéntesen emberekkel dolgozni hogyan lehetséges, illetve milyen akadályok tárulkoznak elő egy kívánt cél elérésének folyamatában. Önkénteseink interaktív módon, nem formális módszerekkel képződtek. A négy alkalom során négy különböző kérdéskört jártak körbe: szó volt a konfliktuskezelésről, problémamegoldásról, de még a szervezői háttérismereteiket is bővítették.

Marosszentgyörgyi projektünk nem csupán a roma kisebbséget célozta meg, fontos szempont volt tevékenységünk során, hogy építeni tudjuk az eltérő kultúrák közötti kapcsolatokat, erősíteni tudjuk a különböző közösségek tagjai közt a kialakult és a később kialakuló viszonyokat. Fontos szerepet kap mindezen folyamatban az önkéntes, aki tagja már egy közösségnek.

Az eddigi önkéntes tevékenységeinkbe mindannyian belekapcsolódtak. Ezáltal is továbbítják mindazt, amit ők maguk megtapasztaltak az önkéntes tevékenységük során, hogy mit jelent önként jelen lenni és tenni egy közösségben, egy közösségért.  

Pozitív visszajelzésük alapján és részvételükkel is igazolták mindazt, hogy önként jelen lenni egy közös akcióban építő jellegű, személyiségfejlődés szempontjából, a közösségformálás érdekében is.

(Lőrincz Beáta)