Önkéntes tábor a család évében

„Szeretetszolgálat a családokért” mottóval tartotta a Gyulafehérvári Caritas a már hagyománnyá vált önkéntes táborát, amelyre idén július 15-21. között került sor az ivói Kolping Házban

A mintegy 60 résztvevő különböző karitatív szervezeteknél, lelkiségi mozgalmaknál, a plébániai szeretetszolgálatban önkénteskedik. A tábor idei témáját a Caritas által az idei évre meghirdetett család éve adta. A tábor szervezői e téma köré építették fel az egyhetes képzési tábort.
Bíró Katalin, a tábor vezetője elmondta, hogy az idei tábornak hármas célja van: feltöltődési, ismerkedési, kapcsolatépítési lehetőséget nyújtani a táborban résztvevő önkénteseknek; családi önismeret tudatosítása, elmélyítése, mivel csak úgy lehet hatékonyan segíteni a családokon, ha a segítők tisztában vannak a család tematikájával; végül a tábor harmadik célja a képzés és a tanulás lehetőségének a biztosítása.
A mintegy 60 résztvevő Erdély öt megyéjéből (Hargita, Kovászna, Maros, Hunyad és Kolozs) érkezett. A tábor legfiatalabb résztvevője 3 éves, a legidősebb pedig 71 éves volt. Az előző évekhez képest alacsonyabb létszámú volt a tábor, mivel a szervezők idén csak azokat az önkénteseket hívták meg a képzési táborba, akik már aktívan és rendszeresen önkénteskednek. A kiscsoportos munkák alatt volt leginkább lemérhető, mennyire könnyen tudtak bekapcsolódni a beszélgetésbe a résztvevők, mivel mindazzal, ami szóba került a táborban, már találkoztak önkéntes munkájuk során.
A tábor témája a család. Egy héten keresztül ezt a témát járták körül különböző szemszögökből. Bár nagyon tág a családsegítés fogalma, a szervezők, akik családsegítésben jártas szakemberek, a tematika összeállításában arra próbáltak összpontosítani, amivel egy önkéntes is találkozhat munkája során, és aminek a kezelése nem igényel komolyabb szakismeretet. A táborban a következőtémákat dolgozták fel: a család mint rendszer, szerepek és határok a családban; a család mint erőforrás; családi életciklusok és az ezekből származó nehézségek, elakadások;a vesztesség, gyász hatása a családtagokra;hűség (Istenhez, önmagamhoz, családomhoz);függőségben szenvedők vagy érintettekkel való önkéntes munka; az önkéntes erőforrásai; az önkéntesek megerősítése.
A műhelymunkákat bevezető, témaindító előadásokat a Caritas munkatársai, családokkal foglalkozó szakemberek és meghívottak tartották: Máté Róbert, a Caritas lelki igazgatója, Becsky Borbála és Szabó Erzsébet pszichológusok, dr. Márton András, a Caritas igazgatója, Moni Gabriella szociális munkás, Kedves Rita és Darvas Piroska segítő nővérek, Veress Sándor Levente katolikus pap, Bíró Katalin szociálpedagógus.

A Caritas idei önkéntes táborát a Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálatának munkatársai és önkéntesek szervezték. Ez a tábor évről-évre lehetőséget kínál a főegyházmegye különböző karitatív intézményeiben és plébániáin tevékenykedő önkénteseknek, hogy lelkileg feltöltődjenek, elkerülve ezáltal a kiégés veszélyét, és hogy konkrét, munkájuk során hasznosítható válaszokat kapjanak a gyakorlatban felmerülő kérdéseikre, problémáikra, ugyanakkor helyet kap a tapasztalatcsere, az ismerkedés, de a kikapcsolódás és a szórakozás is.