Önkéntesként a közösségért!

Pályázati felhívás önkormányzatok számára az idei önkéntes tábor megszervezésére

A Gyulafehérvári Caritas idén immár IX. alkalommal szervez tábort önkéntesei számára. Tavaly az Önkéntesség Európai Éve alkalmából újszerű, WorkCamp formában valósítottuk meg táborunkat, amelynek első alkalommal Gyergyóditró Önkormányzata adott otthont. A tábor során önkénteseink közhasznú munkát végeztek a község javára, az egy hét alatt több mint 3000 munkaórát töltöttek fizikai munka végzésével és közösségépítő tevékenységek szervezésével.
A 2012-es nyári önkéntes táborunkat egy olyan faluban, községben, kisvárosban szeretnénk megszervezni, amely nyitott egy 120 fős csoport vendégül látására és örömmel fogadja a táborlakók munkáját. Egy héten keresztül végzett kétkezi és közösségépítő munkánkkal szeretnénk megajándékozni a tábort befogadó települést, annak reményével, hogy maradandó értéket teremtünk. 
Ezt a társadalmi munkát szeretnénk felajánlani az Ön által képviselt közösségnek!
 
Amennyiben Ön, illetve, a falu, község, kisváros elöljárói nyitottak a lehetőségre és szívesen fogadnák a Caritas önkénteseit 2012 nyarán, a következőket kell tudniuk:
 
A tábor 2012. július 9-15. között valósul meg 120 önkéntes részvételével (a résztvevők többsége 16-22 év közötti fiatal, nem szerinti eloszlás: kb. 80% nő, 20% férfi), akik egy héten keresztül kiscsoportokban dolgozva építik, segítik az őket befogadó közösséget.
Közhasznú, közösségépítő munkák (néhány példa), amelyeket vállalni tudunk:
Vakációs programok szervezése a település gyerekei és a sérüléssel élő személyek számára
Egyedül élő, beteg, idős emberek otthoni látogatása és segítése, a háztájak, kertek rendberakása, igény után igazodó egyéni segítségnyújtás
Ünnepek szervezése a helyi közösségnek, a lakók bevonásával, a hagyományok felelevenítése, az értékek megőrzése érdekében: bál, nótaest, idősek találkozója, családok találkozója stb.
 Kétkezi munka végzése a helyi igényekhez igazodva: iskola, óvoda felújítása, templomok, kertek, játszóterek javítása, rendberakása vagy amire szükség van, mindez a helyi erőforrások igénybevételével. A Caritas tábor biztosítja a szükséges emberi erőforrást.
 Bármilyen jellegű munka a helyi környezet és a közösség építése, fejlesztése érdekében az elöljárókkal való megegyezés alapján.
Várjuk a konkrét, munkára vonatkozó ajánlásokat, melyeket önkénteseink végezhetnek a helybeli emberek irányítása mellett. Az elvégzendő feladatok köre teljesen kötetlen, olyan közhasznú munkák leírását várjuk, melyek Önök szerint a közösség életében jelentőséggel bírnak, épülést szolgálnak és amelyek megvalósításában önkénteseinkkel mintegy katalizátorként segíthetünk.
Táborunkban 120 résztvevőre számítunk, az elvégzendő munkákat ehhez a számhoz kérjük tervezni.
Amire szükségünk van, hogy egy ilyen jellegű, ekkora méretű tábort az Önök lakóhelyén megszervezzünk:
 Zöld terület (pl. iskolakert) biztosítása sátrak felállítására, kb. 30-40 önkéntes elszállásolására
 Fedett elszállásolás (iskola, óvoda, osztályterem, sportcsarnok stb.) további 60-80 önkéntes részére
 Vendégszobák vagy ággyal rendelkező szobák idősebb önkénteseink számára (10-30 fő)
 Szükséges a megfelelő tisztálkodási és higiéniai feltételek biztosítása is (WC, tusoló, ivóvíz)
 Az étkezés helyben való biztosítására várunk javaslatokat 120 fő részére, a napi háromszori étkezés költségeit a Caritas vállalja
 Szükségünk lesz egy teremre, amely képes befogadni a táborozókat étkeztetés céljából és a délutáni foglalkozások lebonyolítására
 A munka jellegétől függően kérjük a szükséges munkaeszközök és anyagok biztosítását
A közösen töltött napok alatt nem szeretnénk elzárkózni a helyi közösség tagjaitól, táborunk nyitott azon helybéliek számára, akik szeretnének bekapcsolódni a munkába. Alapelvünk szerint minden közösségben vannak emberek, akik szívesen áldoznak időt társaikra vagy közösségük építésére. Táborunkkal nekik is meg szeretnénk adni a lehetőséget arra, hogy kipróbálják magukat az önkéntes munkában, vállalják a felelősséget közösségük életében, képviseljék az alapvető emberi értékeket.
Programunkat és munkánkat az emberek javára szeretnénk fordítani, táborunkat értük szervezzük. Kérjük, legyen munkatársunk ebben, hogy együtt értéket teremthessünk!
Amennyiben ajánlatunk felkeltette az Ön mint elöljáró érdeklődését, kérjük küldje el hozzánk településének pályázatát, amelynek tartalmaznia kell:
  1. Egy rövid ismertetőt a településről, demográfiai adatokkal, helyi sajátosságokkal, jellemzőkkel
  2. Egy szándéklevelet, amelyben leírják, miért látják fontosnak, hogy a 2012-es Caritas önkéntes tábor az Önök településén, az Önök közösségében valósuljon meg
  3. Egy részletes leírást azokról a munkákról, amelyek elvégzésére javaslatot tesznek
  4. Az elszállásolásra és az étkeztetésre vonatkozó körülményeket, lehetőségeket
A pályázat beküldésének határideje: 2012. március 19., déli 12 óra. A pályázatot emailben vagy nyomtatott formában kérjük eljuttatni a régióban dolgozó önkéntes koordinátornak.
Bíró Ágota (Marosvásárhely)
0735.735.163, [email protected]

Bíró Ildikó (Székelyudvarhely)
0732 830 171, [email protected]

Kovács Botond (Kézdivásárhely)
0735.735.166, [email protected]

Kovács Hajnalka (Sepsiszentgyörgy)
0735.735.165, [email protected]

Roth-Vízi Réka (Csíkszereda)
0735.735.168, [email protected] 

Tatár Előd (Gyergyószentmiklós)
0735.735.164, [email protected]

A jelentkező települések közül március 30-ig választjuk ki a tábor helyszínét, a megfelelő települést.
Az eredményről minden jelentkezőt értesítünk.