Önkéntesség és család

A Caritas családsegítő szolgálata a család éve jegyében önkéntesképző napot szervezett Gyergyószentmiklóson

A 2008-as évet a Gyulafehérvári Caritas a család éveként hirdette meg. A Caritas családsegítő szolgálata április 25-én önkéntesképző napot szervezett a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonban. Ez alkalommal újból visszatértünk a jól ismert épület barátságos falai közé, ahol oly sok ismerős fogadta a szeretetszolgálatban tevékenykedő önkénteseket. Az egynapos program összeállításában és kivitelezésében öt szervező tevékenykedett, és 18 képződni vágyó önkéntes vett részt. A résztvevők számát tekintve valóban családias hangulat uralkodott, ahol újból közös imára, töltekezésre, forrtak össze a kezek és a szívek. Lelkiségben és keresztény hitben megerősödve könnyebben küzdhetik le akadályaikat, oldhatják meg mindennapi problémáikat, amelyekkel saját családi életükben és önkéntes munkájukban találkoznak.
A kiscsoportos tevékenységeket interaktív, összerázó, nagycsoportos gyakorlatok előzték meg. A kiscsoportok lehetővé tették a személyes elmélkedést, elmélyülést. A terhek kiscsoportban való megosztása lehetővé tette azok szimbolikus levetkőzését, kibeszélését. Az önkéntesek hallgattak és meghallgattak. Ennek váltakozása adta a közös ritmust, amellyel együtt dolgoztunk. Befogadtak és mi néhány órára beléptünk családokba, az érzelmek, a gondok, az örömök kavalkádjába.
A képzési program tartalmának színességét előadások biztosították. Gál Katalin pszichológustól hallgathattunk előadást a családi konfliktusokról, áthidalhatatlannak tűnő problémákról, megpróbáltatásokról, amelyek nemcsak fiatal házasoknál, hanem már „kiüresedett” családi fészkekben is felbukkannak. Az előadó nemcsak a családterápia elemeiből merítette mondandóját, hanem ezeket kiegészítette személyes házastársi és gyereknevelési tapasztalataival is. Ezután egy fiatal házaspár vallomása, bizonyságtétele következett, amelyben saját családi életükben felbukkanó gondjaikról, bajaikról, de legfőképp azok megoldásairól számoltak be. A hit segítségével sikerült, de keményen küzdöttek házasságuk megtartásáért.
Szabó-Erdős Erzsébet iskolapszichológus a családi életciklusokról tartott előadást. Az előadó közvetlensége, nyitottsága, elkalauzolta hallgatóságát saját kis otthonaikba, végiggondolhatták életük különböző epizódjait. Emlékek, élmények töltötték meg a termet. Krisztus mondja: veletek leszek a világ végezetéig. Mert mindennek végén ez számít, hogyan éltünk és hogyan szerettünk. A szeretet pedig Krisztusból fakad, és ezt családjainkban ápoljuk tovább.
A nap szentmisével zárult, amelyet Portik-Hegyi Kelemen gyergyói főesperes celebrált, kérve Isten áldását a családokra és azok megtartó erejére. (Török Heléna és Székely Lenke önkéntesek)