Önzetlenség díja a Szent Erzsébet Idősek Otthonának

A szeretetszolgálat elismerése – így is nevezhetnénk azt a díjat, melyet Hargita Megye tanácsa adományozott a Szent Erzsébet Idősek Otthonának. A laudációban ez olvasható: „A Gyulafehérvári Caritas égisze alá tartozó gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon egyike a szeretetszolgálat elsőként létrehozott intézményeinek, amely 156 személynek biztosít testi, lelki és spirituális ellátást.

A választott védőszent cselekedetei vezérlik az otthonban dolgozó szakembereket, akiknek nagy része az alapítástól dolgozik itt, és akiknek célja élettel, élménnyel tölteni meg az idősek mindennapjait. Munkájukat inkább hivatásnak érzik, egy életérzésnek, és ez a hivatástudat ad erőt mindennap az egész munkaközösségnek.

Számos közös programmal, foglalkozással együtt lelkigondozásra, kreatív életvitelre is van itt lehetőség, figyelembe véve az egyéni igényeket és korlátokat.

Ahány lakó, annyi istenarc és ahány segítő, annyi történet az odaadásról.

AZ elmúlt negyed évszázadban az intézmény 1600 idős embernek adott otthont, befogadott, elkísért és elengedett, az élet iskoláját jelentette és jelenti a munkatársak számára is, ahol hit nélkül nem lehetne emberséges munkát végezni, hisz nagy kihívás az idősek, a betegek gondozása. Az otthonban száznál több alkalmazott szolgálja a 156 idős személy biztonságát, kénhyelmét és élményszerzését, figyelve az ő hozzátartozóikra is.

Adja Isten, hogy még sokáig közöttünk legyenek!

Hargita Megye Tanácsa ma az Önzetlenség díjjal ismeri el a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon munkaközösségének tevékenységét.”