Összefonódott a gyermeki őszinteség és az élettől szerzett bölcsesség

A Főegyházmegyei Szociális Fórum kezdeményezés keretében, október 13-án, Kolozsváron találkoztak a Hunyad, Fehér és Kolozs megyei, egyházi kötődésű szociális szervezetek munkatársai és gondozottjaik.

A Szent Kamill Otthonban megtartott találkozón 7 szervezet képviseltette magát: Gondviselés Egyesület (Kolozsvár), Máltai Segélyszolgálat Kolozsvári Fiókja, Szent Erzsébet Gyermekvédelmi Központ (Szászváros), Gábor Arkangyal Gyermekvédelmi Központ (Gyulafehérvár), Kis Szent Teréz Gyermekvédelmi Központ (Torockó), Szent Kamill Otthon (Kolozsvár) és a Gyulafehérvári Caritas. A résztvevő szervezetek munkatársai egy megbeszélésen vettek részt, ahol a szervezetek közötti együttműködési lehetőségekről esett szó. A program fénypontját az erre az alkalomra összeállított ünnepi műsor jelentette, amelynek keretében gyerekek–fiatalok és idősek szavaltak, énekeltek hangszeres kísérettel. Az alkalom közös szentmisével és ebéddel zárult.

Az alábbiakban rövid élménybeszámolókat olvashatunk az eseményről:

„Vasárnap, október 13-án, a Szent Ferenc Alapítvány három házból (Gyulafehérvárról 2 munkatárs és 7 gyerek, Torockóról 1 munkatárs  és 8 gyerek, Szászvárosról 2 munkatárs és 7 gyerek), meglátogattuk a kolozsvári Szent Kamill Öregotthont. A nagy terembe belépve már különleges érzelmek keringtek bennünk, látván az időseket akik már vártak minket. Rövid készülődés után el is kezdődtek az előadásaink. A torockói gyerekek pásztor furulyán énekeltek, a gyulafehérváriak furulyáztak és citeráztak, a szászvárosiak a gyulafehérváriakkal együtt énekeltek és szavaltak. Minden előadást vastag taps követett ami azt jelenti, hogy az idősek értékelték fellépéseinket. De ők sem hagyták alább, három kedves néni szavalt nekünk amit mi példának vettünk hisz a mi szavalóink és köztük eléggé nagy korkülönbség van de ez nem gát, inkább bizonyíték, hogy nem számít az életkor, fontos az amit akarunk.

… Mise után ebédeltünk majd utána elköszöntünk az otthon munkatársaitól és elmentünk a Botanikus kertbe. A gyerekek nagyon el voltak ragadtatva az ottani látványtól!  Nagyon sokfajta falevelet szedtünk fel a földről, hogy majd otthon különböző rajzokat, kézimunkákat készítsünk belőle. A kerti séta után beültünk az autókba és hazautaztunk. Hazaérve, a gyerekek már kérdezték, hogy mikor fogunk még menni meglátogatni az időseket. Ez azt jelenti, hogy nagyon megfogta őket az amit ott láttak és tapasztaltak.”  (Menyhárt Ernő és Rita a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkatársai és gyerekei nevében)

„… a talákozón összefonódott a gyermeki őszinteség, csodálkozás és az érett, élettől szerzett bölcsesség. Összefogta őket az önzetlen szeretet. A tény, hogy pusztán csak azért jöttünk ma ide, hogy adjunk valamit. Hogy boldoggá tegyünk valakit. Hogy meglepjünk valakit, nem várva semmit.

Az előadást egy megbeszélés követte a képviselők számára – ami a tulajdonképpeni alapját is képezte a találkozásnak. Ez idő alatt a gyermekek és idősek még több alkalmat kaptak az ismerkedésre. Azt hiszem soha nem tapasztaltam eddig, hogy ilyen rövid idő alatt megtalálják az emberek a közös hangot. Akkor sikerült. Nem számított, hogy a korkülönbség néha még 70 évnél is több lehetett, pillanatok alatt beindult a beszélgetés. Az idősebbek meséltek, a gyermekek pedig csillogó szemmel hallgatták. Aztán fordítva. Néha elég egy kedves szó, egy apró gesztus, egy meleg tekintet. Hiszen ez az, amire valójában mindannyian szomjazunk és éhezünk. Erre a lelki táplálékra.

Mindezeket a tevékenységet délben szentmisével koronáztuk (amelyre az otthon kápolnájában került sor). Kovács Árpád prédikációjában egyszerre üzent kicsinek és nagynak, ezáltal még jobban összefogva a közösséget.

Friss önkéntesként sok új, pozitív tapasztalattal lettem gazdagabb. Egyrészt megismerkedhettünk a szociális otthon barátságos légkörével, az idősebbekkel, másrészt pedig torockói, szászvárosi, gyulafehérvári gyermekekkel, kisebbekkel és nagyobbakkal egyaránt. És mindezt egyszerre. Valami különleges, meghitt hangulat alakult ki.  (Budai Kinga, Caritas önkéntes)

A fotókat Agopcsa Andrea készített