Palackzáró fedeleket lélekkel – Az autista gyerekek zsenialitásának támogatására

A kampány partnerei a Capace cu Suflet Egyesület és a LATERAL cég.

Az autizmus nem betegség, hanem létforma. Biztosan látott már olyan gyereket, aki két kézzel takarta el füleit nagy tömegben, forgalmas sugárút mellett, vagy egyszerűen otthon, mert nem bírta elviselni a mindennapi zajokat, amelyeknek többsége tűrhető és megszokott sokunk számunkra. Talán látott már gyereket, aki sírva fakadt, mert az édesanyja a zöld kiskanállal szerette volna megetetni a sárga helyett, és ön egy elkényeztetett gyermek hisztérikus rohamaként értelmezte a jelenetet. Lehetséges, hogy találkozott már olyan gyerekekkel is, akik visszahúzódottabbak voltak, akik kényszeresen sorba rakták az autókat az óvodában, a könyveket az iskolástáskában, és akik ötévesen okosabbnak tűntek, mint maga Einstein. Bár kimagasló képességekkel rendelkeznek, ezek a gyerekek másként fejlődnek, mint kortársaik, ezért terápiát igényelnek.

Amennyiben szívesen hozzájárulna terápiájukhoz, adakozó gesztusával a bennük rejlő zsenialitást fogja életre hívni. Igen, az autista gyerekeket, a fogyatékkal élőkhöz hasonlóan, először diagnosztizálni, majd fejleszteni szükséges. A terápia azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek megtanulják kifejezni érzelmeiket, szükségleteiket és vágyaikat, ezáltal könnyebben beilleszkedhessenek a társadalomba. Ugyanakkor mi, a körülöttük élők is elsajátíthatjuk az autista gyerekek kommunikációjának értelmezését, így annak megfelelően viszonyulhatunk hozzájuk.

A Fogyatékkal Élő Személyek Nemzeti Jogvédelmi Hatóságának 2023. június 30-ai adatai szerint Romániában a fogyatékkal élők összlétszáma 899.066 személy volt. Közülük 98,20 % (882.911 személy) családok gondozásában vagy egyedülállóan (nem intézményes formában), míg 1,80 % (16.155 személy) fogyatékkal élő személyek számára kialakított, bentlakásos szociális központokban (intézményes formában) él.

A Gyulafehérvári Caritas a következő településeken működtet fogyatékkal élő gyerekek és/vagy fiatalok számára kialakított, nappali foglalkoztatóközpontokat: Marosvásárhelyen (Szent Ágnes Rehabilitációs Központ), Csíkszeredában (Szent Ágoston Nappali Foglalkoztatóközpont), Székelyudvarhelyen (Szent Anna Nappali Foglalkoztatóközpont) és Gyergyószentmiklóson (Márton Áron Szociális Központ). Ezekben az intézményekben szakembereink összesen 1254 gyerek és fiatal számára biztosítanak terápiát, akik közül 32 autizmussal diagnosztizált gyerek.

Legyen ön is egyike azon személyeknek, akik értik az autizmus jelenségét, és akik támogatják az autizmussal élő gyerekek fejlesztését!

Egy terápiás alkalom /gyerek
100 lej