Pénzügyi és management kompetenciák tanítása – Projekt középvezetőknek

2017. október és november folyamán a Gyulafehérvári Caritas munkatársainak pénzügyi szimulációs képzésére került sor a projekt keretén belül. A képzések célja a pénzügyi és management kompetenciák fejlesztése, célcsoportja azok a középvezető pozíciót betöltő szakemberek, akiknek az alapszakmája nem kapcsolódik szervezetfejlesztési és vezetési témákhoz. Így a vezető szerep betöltése számukra új készségek elsajátítását igényelte.

A képzéseken két csoport vett részt. A vezetői szerep betöltése a résztvevők számára azért is jelentett új kihívást, mert a korábbi tanulmányaik során nem fektettek hangsúlyt a pénzügyi tervezés, könyvelés, rendszerszemléletű vezetés vagy a stratégiai tervezés témáiban való ismeretek megszerzésére. Az új szerepekben a rájuk bízott tevékenység pénzügyi fenntartásáról is nekik kell gondoskodniuk. Szervezetünk ezért fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson a költségvetések értelmezésében, elkészítésében, a pénzügyi fogalmak megértésében, a finanszírozási lehetőségek keresésében, a pénzügyi és szakmai tervezés összefüggéseiben.

Mindehhez járult hozzá az a 25 órás pénzügyi képzési modul, amelyiknek keretében egy szimulációs játék segítségével megtapasztalhatták, hogy hogyan kell egy szervezet pénzügyi terveit elkészíteni, az elkészített terveket menet közben felülvizsgálni és alakítani, felismerni a piac igényeit és az ott megjelent trendeknek, igényeknek megfelelően alakítani a tevékenységi profilt.

Az első, 12 főt számoló csoport képzésére 2017. október 18-20. között, míg a második 11 résztvevős csoport pénzügyi szimulációjára 2017. november 27-29. között került sor. Mindkét alkalom helyszínéül a csíksomlyói Jakab Antal Ház szolgált. Mivel a képzés egy intenzív 25 órás tömbbe sűrítve valósult meg, a résztvevőknek szállást és étkezést is biztosítottunk.

A kollegáink képzése a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult  meg.