Plus

Frissítés!

A projekt megtakarításaiból ismét sikeresen meghosszabítottuk a projekt időtartamát 2017. január 31-ig! 

Megtakarítások felhasználásának kérvényezése után újabb három hónappal hosszabbodik a projekt időtarta, ezalatt folytatjuk az eddigi tevékenységeinket, valamint néhány újabb aktivitás is helyet kap:

– tapasztalatcsere a három település szociális intervenciójának elősegítése érdekében;

– tematikus interkulturális programok gyerekeknek Mezőpaniton;

– tematikus „Családi Napok” Siménfalván;

– egy after-school típusú projekt megvalósítása 24 gyerek számára az Ozsdolai hátrányos helyzetű közösségből. 

A „United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért” c. projekt tevékenységei folytatódnak a társadalmi kirekesztődés megelőzése, a hátrányos helyzetű csoportok, a gyerekek és fiatalok társadalmi inklúziója érdekében, beleértve a roma közösségeket is Maros, Hargita és Kovászna megyékben a szociális intézményi infrastruktúra fejlesztése által 2016. május 1. –  október 31. között az Európai Gazdasági Térség (EGT) 2009-2014 közötti Finanszírozási Mechanizmus RO10 – CORAI programjának PLUS lehetősége révén.