Achiziție directă – Achiziționare calculatoare portabile (laptop), multifuncționale

Anunț publicitate numărul: 3646/31.05.2021

 

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială

Adresa: Miercurea Ciuc, str.Szék, nr.147, Jud. Harghita, cod postal 530203

Persoană de contact: Csibi Hajnal

Email: [email protected]

Detalii anunț

Tip anunț: Cumpărare directă

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: Achiziționare calculatoare portabile (laptop), multifuncționale

CPV:   30213100-6 – Computere portabile

30121200-5 – Echipament de fotocopiere

Descrierea achiziției: Achiziționare de calculatoare portabile, echipamente multifuncționale, în cadrul proiectului POCU 139817, cu titlul ” Operaționalizarea Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș”

Valoare estimata:  46.559,98 lei fără TVA

Conditii contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute în Necesitățile minime obligatorii.

Conditii participare: 1) Propunerea tehnica: se va întocmi cu respectarea cerințelor tehnice minime obligatorii. 2) Propunerea financiară: va conține prețul unitar al produselor, precum și valoarea totală a ofertei exprimată în lei, cu si fără TVA. 3) Depunerea formularului: Declarația privind conflictul de interese. 4) Certificat de înregistrare copie confrom cu originalul.

Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate în Necesitățile minime obligatorii și care reprezintă cel mai mic preț.

Termen limită primire oferte: 05.06.2021, ora 15:00

Informații suplimentare:  Informațiile suplimentare, documentația și clarificările vă rugăm să va adresați la adresa de e-mail: [email protected]

Modalități de depunere a ofertei: Oferta financiara detaliată, oferta tehnica: în conformitate cu prevederile din Necesități minime obligatorii și Documentele vor fi depuse la sediul Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială, adresa Municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék, nr.147, cod poștal 530203, până la data de 05.06.2021, ora 15:00.

 

Documentația se poate descărca de aici.