Achiziție directă – Prestări servicii pentru autocunoaştere şi dezvoltarea personalităţii, soft skill training-uri, workshop pentru elevi

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK PROJECT NO. 2017-1-027

Asociaţia ,,Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba, în cadrul proiectului Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii”,  finanţat din mecanismul EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (numărul proiectului 2017-1-027),  si doreste să achiziţioneze servicii de prestari servicii pentru autocunoaştere şi dezvoltarea personalităţii, soft skill  training-uri, workshop pentru elevi.

            Codul CPV aferent achiziţiei: CPV: 8057 –Servicii de perfectionare personala.                                    

            Vă invităm să ne transmiteţi oferta Dumneavoastra de preţ pentru prestarea serviciilor mai sus menţionate, în cadrul programului pentru formare si dezvoltarea competentelor de tip soft skill, autocunoaştere şi dezvoltarea personalităţii  care reprezintă activitatea numita Traininguri pentru dezvoltarea competentelor soft skill a tineriilor din scoli profesionale si a celor cu abandon scolar timpuriu (Soft skills trainings in Romania for 180 secondary school students and early drop outs) in cadrul proiectului ,,Find Your Way to the World of Work” – Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii”.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare de servicii: achizitie directă.

Legislatia aplicabila: Ordinul MFE nr. 1120 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente strucurale, obiectivul ,,Convergenţă” , precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian.

2. Oferta financiară trebuie exprimata ca pret unitar, in LEI cu valoarea TVA exprimata separat si va include toate costurile aferente serviciilor descrise. Oferta de pret va fi intocmita dupa cum urmeaza:

Nr. crt

PRODUS

Pret Unitar Fără TVA

Preţ Unitar Cu TVA

Pret total cu TVA

1

Servicii de perfectionare personala – 10 zile, pentru cca. 60

de elevi in localitatiile: Targu-Mures, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, pretul incluzand si cheltuieli de deplasarea

TOTAL cu TVA

3. Scurta descriere a proiectului:

Obiectivul  general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la o educatie de calitate.

Ca parte a proiectului Pregătirea tinerilor pentru piața muncii (FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK), organizăm traininguri în grup pentru elevi din scoliile profesionale partenere in proiect. Aceste scoli sunt situate in  Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc si Targu Mures.

Instruiriile destinate tinerilor defavorizați sunt organizate în primul rând pentru elevii din  școliile partenere, scopul fiind dezoltarea competentelor de tip soft skill, autocunoastere, dezvoltarea personalitatii cu ajutorul folosirii a diferitelor mijloace artistice. Pregătirea va dura pe parcursul anului scolar in cate 2-2,5 ore, lunar, sau bilunar;  la sfarsitul anului scolar un workshop de trei zile pentru elevii din cele trei localitati sus mentionate. Formatorii trebuie să aibă cunoștințe de limba maghiară și română, cunostinte de arta dramatică și pedagogie, precum și experienţă de muncă cu tineri, și  in special tineri defavorizaţi, de cel puţin 5 ani.

Durata contractului, termenul de finalizare:  2019 09. 25. – 2020. 08.31.

Organizarea pregatirilor vor avea loc in perioada: 01.octombrie- 15 iunie.

4. Vă rugăm să ne trimiteţi oferta Dumneavoastră semnată şi ştampilată în format adresa de e-mail: [email protected] până la orele 13.00 a zilei de  17. septembrie 2019. Pentru eventuale nelămuriri vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 0744 33 5272.

Întocmit: Imola Füzi
manager de proiect