Achiziție directă – Prestări servicii pentru autocunoaştere şi dezvoltarea personalităţii, workshop pentru profesori

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK PROJECT NO. 2017-1-027

Asociaţia ,,Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba, în cadrul proiectului Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii”,  finanţat din mecanismul EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (numărul proiectului 2017-1-027),  si doreste să achiziţioneze servicii de prestari servicii pentru autocunoaştere şi dezvoltarea personalităţii – workshop pentru profesori.

            Codul CPV aferent achiziţiei: CPV: 8057 –Servicii de perfectionare personala.                                    

            Vă invităm să ne transmiteţi oferta Dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciilor mai sus menţionate, în cadrul evenimentului Workshop pentru formare si dezvoltarea competentelor de autocunoaştere şi dezvoltarea personalităţii  care reprezintă activitatea numita Îmbunătățirea calității educației și a nivelului educațional al participanților ( Improving the quality of education and educational level of participants) al proiectului ,,Find Your Way to the World of Work” – Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii”.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare de servicii: achizitie directă.

Legislatia aplicabila: Ordinul MFE nr. 1120 din 15 octombrie 2013 pentru aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente strucurale, obiectivul ,,Convergenţă” , precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian.

2. Oferta financiară trebuie exprimata ca pret unitar, in LEI cu valoarea TVA exprimata separat si va include toate costurile aferente serviciilor descrise. Oferta de pret va fi intocmita dupa cum urmeaza:

Nr. crt

PRODUS

Pret Unitar Fără TVA

Preţ Unitar Cu TVA

Pret total cu TVA

1

Servicii de perfectionare personala – 3 zile, pentru 15 persoane

TOTAL cu TVA

3. Scurtă descriere a proiectului:

Obiectivul  general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la o educatie de calitate.

Ca parte a proiectului Pregătirea tinerilor pentru piața muncii (FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK), organizăm workshopuri în grup pentru pedagogi care lucrează cu tineri defavorizați. Posibile localitati pentru workshop: Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc și / sau Comuna Zetea.

Instruirile destinate profesorilor de tineri defavorizați sunt organizate în primul rând pentru profesorii din  școlile partenere, scopul fiind dezoltarea competentelor. Pregătirea va dura trei zile, iar formatorii trebuie să aibă cunoștințe de limba maghiară și română.

Durata contractului, termenul de finalizare:  2019. 09. 25. – 2020. 08.31.

Organizarea workshopului in perioada: 01 octombrie – 31 octombrie

4. Vă rugăm să ne trimiteţi oferta Dumneavoastră semnată şi ştampilată în format adresa de e-mail: [email protected] până la orele 13.00 a zilei de 17 septembrie 2019. Pentru eventuale nelămuriri vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 0744 33 5272.

Data: 11.09.2019

Întocmit: Imola Füzi
manager de proiect