Achiziție publică: APARATE MULTIFUNCȚIONALE

Obiectul achiziției: APARATE MULTIFUNCȚIONALE
Achizitor: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului: „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator: Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ATRIBUIT
Data postării anunțului: 16.05.2011

Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249

2 aparate multifuncționale (30232000-4 – Echipament periferic), pentru Stațiile de incluziune socială Cârța și Filiaș.
Prețul estimat este de 3.300,00 lei fără TVA.
Procedura pentru efectuarea achizitiei este cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut.
Termenul de depunere a ofertelor este 31.05.2011 ora 10,00.
Documentația pentru ofertanți se găsește AICI.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0730/258163, E-mail: [email protected].