Achiziție publică: AUTOTURISME PRIN LEASING FINANCIAR

Obiectul achiziției: AUTOTURISME PRIN LEASING FINANCIAR
Achizitor:
Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului:
„Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator:
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ATRIBUIT

Data postării anunțului:
28.04.2011

Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249 autoturisme prin leasing financiar (Coduri CPV: 34110000-1 și 66114000-2), pentru Stațiile de incluziune socială Cârța și Filiaș.

Prețul estimat este de 40.500,00 lei fără TVA .
Durata contractului va fi de: 12 luni.
Procedura pentru efectuarea achizitiei este procedură competitivă.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
Termenul de depunere a ofertelor este 12.05.2011 ora 10,00.
Documentația pentru ofertanți se găsește AICI, iar anexele pentru documentație AICI.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0722/676468, E-mail: [email protected]