Achiziție publică: Consumabile medicale

Obiectul achiziției: CONSUMABILE MEDICALE
Achizitor: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului: „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator: Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Data postării anunțului: 08.03.2011
Stare: ATRIBUIT

Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147, achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finanțare POSDRU/96/6.2/S/63249

consumabile medicale pentru stațiile de incluziune socială (Cârța și Filiași – jud. Harghita) din cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”.
Prețul estimat este de 29.650,00 lei fără TVA .
Durata contractului va fi de: 9 luni.
Procedura pentru efectuarea achiziției este cercetarea pieței – studiu al pieței.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
Termenul de depunere a ofertelor este 21.03.2011 ora 10,00.
Documentația pentru ofertanți se găsește AICI, iar anexa puteți să descărcați de AICI.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0730/258163, E-mail: [email protected]