Achiziție publică: PNEURI DE IARNĂ

Obiectul achiziției: Pneuri de iarnă
Achizitor: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului: „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator:
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ATRIBUIT

Data postării anunțului: 02.11.2011

Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249 PNEURI DE IARNĂ (8 bucăți) (Cod CPV: 34351100-3), pentru autoturismele stațiilor de incluziune socială, în cadrul proiectului „Rețea de incluziune socială pe piața muncii”

Prețul estimat este de 1300,00 lei fără TVA.
Durata contractului va fi de: Până la data furnizării produselor solicitate (maxim 5 zile)
Procedura pentru efectuarea achizitiei este cercetarea pieței – studiu al pieței.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
Termenul de depunere a ofertelor este 08.11.2011 ora 10,00.
Documentația pentru ofertanți se găsește AICI.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0730/258163, E-mail: csaba.fodor@caritas-ab.ro