Anunţ achiziţie publică – ARTICOLE DE PAPETĂRIE

Obiectul achiziției: ARTICOLE DE PAPETĂRIE
Achizitor: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului:
: „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator:
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ATRIBUIT
Data postării anunțului: 14.11.2012


Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249 ARTICOLE DE PAPETĂRIE (Cod CPV: 30192700-8).

Prețul estimat este de 15.550,00 lei fără TVA.
Durata contractului va fi de: Până la data furnizării produselor solicitate (până la data de 15.12.2012)
Procedura pentru efectuarea achizitiei este cercetarea pieței – studiu al pieței.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
Termenul de depunere a ofertelor este 22.11.2012 ora 10,00.

Documentația pentru ofertanți se găsește AICI si AICI.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0730/258163, E-mail: csaba.fodor@caritas-ab.ro