Anunţ achiziţie publică – ARTICOLE DE PAPETĂRIE

Obiectul achiziției: ARTICOLE DE PAPETĂRIE
Achizitor: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului:
: „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator:
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ATRIBUIT
Data postării anunțului: 20.03.2013

Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249 ARTICOLE DE PAPETĂRIE (Cod CPV: 30192700-8).

Prețul estimat este de 14.798,79 lei fără TVA.
Durata contractului va fi de: până la data de 30.04.2013
Procedura pentru efectuarea achizitiei este achiziție directă.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
Termenul de depunere a ofertelor este 27.03.2013 ora 10,00.

Invitația de participare la procedură se găsește AICI

Documentația pentru ofertanți se găsește AICI

Formularele care trebuie să conțină oferta se găsesc AICI

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0722/676468, E-mail: [email protected]