Anunţ achiziţie publică – Contract de furnizare etajere si birouri

Obiectul achiziției: Etajere și birouri
Achizitor:
Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitara Rurala
Denumirea proiectului:
“CALEA SPRE ANGAJARE”
Finanțator:
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ANULAT

Data postării anunțului:
26.01.2012

Asociatia Caritas Dezvoltare Comunitara Rurala din Gheorgheni, str. Varga Katalin nr.3 intentioneaza sa achizitioneze pentru proiectul: ,, CALEA SPRE ANGAJARE”,  cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU /105/5.1/G/76283 si a parteneriatului  dintre Asociatia Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitara Rurala si SC Gaia Consulting Group SRL ,”Contract de furnizare etajere si birouri cod  CPV 39131100-0 , 39121100-7 pretul estimat este de 3000 Ron fara TVA .

Procedura pentru efectuarea achizitiei este cercetare a pietei – studiu al pietei, prin transmiterea de solicitari de oferte. Se va selecta oferta având cel mai mic preţ raportat la cerinţele specificate şi la ofertele concurente. Termenul de depunere a ofertelor este 03.02.2012 ora 10,00.
Documentatia legata de achizitie gasiti AICI și AICI.
Procesul verbal de anulare puteți consulta AICI.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi Asociatia Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitara Rurala din Gheorgheni, str. Varga Katalin nr.3 Jud.Harghita, numărul de telefon 0735735131 sau la adresa de e-mail [email protected]