Anunţ achiziţie publică – MANECHIN GERIATRIC, MANECHIN PENTRU PREDAREA PRIMULUI AJUTOR

Obiectul achiziției: MANECHIN GERIATRIC, MANECHIN PENTRU PREDAREA PRIMULUI AJUTOR
Achizitor:
Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului:
: „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator:
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ATRIBUIT
Data postării anunțului: 08.08.2013

Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249 MANECHIN GERIATRIC, MANECHIN PENTRU PREDAREA PRIMULUI AJUTOR (Cod CPV: 35112100-3 – Manechine de antrenament pentru urgențe).
Prețul estimat este de 9.800,00 lei fără TVA.
Durata contractului va fi de: până la data de 31.08.2013
Procedura pentru efectuarea achizitiei este achiziție directă.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
Termenul de depunere a ofertelor este 14.08.2013 ora 10,00.

Invitația de participare la procedură se găsește AICI

Documentația pentru ofertanți se găsește AICI

Formularele care trebuie să conțină oferta se găsesc AICI

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0722/676468, E-mail: [email protected]