Anunţ achiziţie publică – SERVICII DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE AUTOTURISME

Obiectul achiziției: SERVICII DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE AUTOTURISME
Achizitor:
Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Denumirea proiectului:
: „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
Finanțator:
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
Stare: ATRIBUIT
Data postării anunțului: 05.12.2012

Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249 SERVICII DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE AUTOTURISME (Cod CPV: 50112000-3).
Prețul estimat este de 3.214,04 lei fără TVA.
Durata contractului va fi de: până la data de 31.12.2012
Procedura pentru efectuarea achizitiei este cercetarea pieței – studiu al pieței.
Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
Termenul de depunere a ofertelor este 13.12.2012 ora 10,00.

Documentația pentru ofertanți se găsește AICI și AICI

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0730/258163, E-mail: [email protected]