Anunț de licitație -LUCRARI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Lucrări de construcții și instalații în cadrul proiectului MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE „KOLPING” ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL REZIDENŢIAL” cod SMIS 20629, localitatea Odorheiu Secuiesc
Beneficiar: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
Programul Operațional Regional
Autoritatea de Management:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organismul Intermediar:
ADR Centru
STARE: ATRIBUIT
Data postării anunțului:
27.08.2013

 

Tipul şi durata contractului: contract de lucrări, durata contractului până cel târziu la data de 28.02.2014.
Valoarea estimată: 1.533.266,44 lei fără TVA din care cheltuieli de diverse și neprevăzute 88.709,26 lei
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere a ofertei: 17 septembrie 2013, ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 17 septembrie 2013, ora 14.00
Adresa la care se transmit ofertele: Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 4,44 lei din data de 08.08.2013.

Documentația se poate descărca de aici.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, dl. Lukács Pál Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita, tel: 0722 676 468  Tel.: 0040-266-315763, fax: 0040-266-313101.