Cumpărare directă – Achiziționare închiriere de mijloace de transport fără șofer

Anunț publicitate numărul: 3044/16.05.2022

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Adresa: Miercurea Ciuc, str.Szék, nr.147, Jud. Harghita, cod postal 530203
Persoană de contact:
Email: [email protected]

Detalii anunț
Tip anunț: Cumpărare directă
Tip contract: Servicii
Denumirea achiziției: Achiziționare închiriere de mijloace de transport fără șofer
CPV: 60171000-7 Închiriere de autoturism cu șofer
Descrierea achiziției: Achiziționare de închiriere de mijloace de transport fără șofer, în cadrul proiectului POCU 139817, cu titlul „Operaționalizarea Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș”
Valoare estimata: 128.877,00 lei fără TVA
Condiții contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele, necesitățile minime obligatorii.

Condiții participare:

1) Propunerea tehnica: se va întocmi cu respectarea cerințelor tehnice minime obligatorii.
2) Propunerea financiară: va conține prețurile unitare, precum și valoarea totală a ofertei exprimată în lei, cu și fără TVA.
3) Depunerea formularului: Declarația privind conflictul de interese.
4) Certificat de înregistrare copie conform cu originalul.
5) Certificat constatator copie conform cu originalul, valabil la data depuneri.

Criterii adjudecare: Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele, necesitățile minime obligatorii solicitate și care reprezintă cel mai mic preț.
Termen limită primire oferte: 24.05.2022.
Informații suplimentare: Informațiile suplimentare, documentația și clarificările vă rugăm să va adresați la adresa de e-mail: [email protected]

Modalități de depunere a ofertei: Oferta financiara detaliată, oferta tehnica: în
conformitate cu cerințele minime obligatorii și documentele vor fi depuse la sediul Caritas
Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială, adresa Municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék, nr.147,
cod poștal 530203, până la data de 24.05.2022.

Documentația se poate descărca de AICI.