Furnizare de alimente și materii prime

Anunț publicitate numărul: 7862/08.12.2022

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială

Adresa: Miercurea Ciuc, str.Szék, nr.147, Jud. Harghita, cod postal 530203

Email: [email protected]

Detalii anunț

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: Achiziționare de alimente și materii prime

CPV:    15800000-6 – Diverse produse alimentare

Descrierea achiziției: Prezenta achiziție are ca scop încheierea unui contract de achiziție publică de furnizare pentru livrarea de alimente și materii prime, în cadrul contractului de finanțare  nr. 25451/28.11.2022, încheiat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate finanțatoare, prin agenția pentru plăți și inspecție socială teritorială, necesare pentru buna desfășurare a serviciului social Masă pe roți în valea Ghimeș.

Valoare estimata: 435.963,30 lei fără TVA
Condiții contract: Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute în Necesitățile minime obligatorii.
Durata contractului:  până la  31.12.2024.
Condiții participare:
1) Propunerea financiară, exprimată în lei, cu si fără TVA.
2) Lista produselor ofertate.
3) Depunerea formularului: Declarația privind conflictul de interese.
4) Certificat de înregistrare copie conform cu originalul.

Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate în Necesitățile minime obligatorii și care reprezintă cel mai mic preț.

Termen limită primire oferte: 15.12.2022

Informații suplimentare:  Informațiile suplimentare, documentația și clarificările vă rugăm să va adresați la adresa de e-mail: [email protected]

Modalități de depunere a ofertei: Oferta detaliată: în conformitate cu prevederile din Necesități minime obligatorii și Documentele vor fi depuse la sediul Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială, adresa Municipiul Miercurea Ciuc, str. Szék, nr.147, cod poștal 530203, până la data de 14.12.2022.

Documentația se poate descărca de AICI.