Invitaţie de participare la procedura proprie de achiziţie – REABILITARE ŞI MODERNIZAREA CĂMINULUI DE BĂTRÂNI „SF. ELISABETA” ŞI ASIGURAREA DOTĂRILOR NECESARE

Obiectul și locul de implementare a contractului: Reabilitare şi modernizarea Căminului de bătrâni „Sf. Elisabeta” şi asigurarea dotărilor necesare, Gheorgheni, B-dul. Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita
Achizitor: Asociația Căminul de Bătrâni Sf. Elisabeta
Stare: ATRIBUIT
Data postării anunțului: 14.11.2013

Tipul si durata contractului:
I.
Lucrări de reparaţii, 3 ani
II.
Achiziţie de dotări, 3 ani
Valoarea estimată:
1.780,987 mii lei fără TVA,
care cuprinde cheltuieli pentru investiţia de bază+organizare de şantier (OS)+cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste pentru predare la beneficiar,
38,060 mii lei fără TVA – cheltuieli diverse şi neprevăzute (CDN)
Valoarea estimată a investiţiei: 1.819,047 mii lei fără TVA
Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Data și ora-limita de depunere a ofertei: 26.11.2013 ora: 12,00
Data și ora deschiderii ofertelor: 26.11.2013 ora: 14,00
Adresa la care se transmit ofertele:
Gheorgheni, B-dul Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita

Locul si modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: ridicare personala sau prin email
Adresa: Gheorgheni B-dul Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita
E-mail: [email protected] Fax: 0266-364.126

Fișa de date reabilitare se poate descărca de aici >>>

Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la adresa Gheorgheni, B-dul Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita, cod postal: 535500 sau prin e-mail la adresa de [email protected] (informaţii generale cu privire la achizitor)