Biztos kezdet egy biztos jövőért

A Biztos kezdet egy biztos jövőért – Integrált szociális ellátás kisgyermekes családok számára című, Norvég Alapokból 2014-2021 finanszírozott projekt célja, hogy több vidéki településen alapszolgáltatásokhoz biztosítsunk hozzáférést kisgyermekes, illetve babát váró családoknak.
További hivatalos információkért, amely az EGT Alap támogatásait illeti, keresse fel a következő oldalakat:  https://eeagrants.org/és https://frds.ro/.

A projekt megvalósítója a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata, partnerei Hargita megyében Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Korond, Oroszhegy és Zetelaka, Maros megyéből pedig Marosszentgyörgy önkormányzatai.

A projekt időtartama: 24 hónap
A projekt helyszíne: Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Korond, Oroszhegy és Zetelaka (Hargita megye), Marosszentgyörgy (Maros megye).
A támogatás értéke:
728.654 EURO, melyből 619.355 EURO Norvég Alapokból, 109.299 EURO pedig a Román Állam hozzájárulása.

A projekt célja, hogy választ adjon a 0-6 éves kisgyermeket nevelő hátrányos helyzetű családok igényeire és problémáira hat Maros és Hargita megyei községben. A biztonságos életkezdéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében elősegítse e családok hozzáférését a megfelelő minőségi szolgáltatásokhoz.

Ezen a területen a projekt megvalósításának szükségessége helyi és országos szinten jelentkező problémákon alapul: a szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások teljes, vagy részleges hiánya ezen korosztályos kisgyermekek és az édesanyák számára; a társadalmi kirekesztettség, a szegénység, az egészségügyi problémák és a csecsemőhalandóság kockázata is igencsak nagy.

A család ingerszegény környezete, a megfelelő ismeretek, a fejletlen szülői képességek és az alapvető szolgáltatások hiánya miatt a gyermekek harmonikus fejlődése nem történik meg, és ez számos egyéb gondot is okozhat: nem képesek az oktatási rendszer követelményeit teljesíteni, nő az iskolaelhagyás koczkázata, nagy lesz a lemorzsolódás, megromlik a gyermek-szülő kapcsolat, kialakulhat egy helytelen és bűnözői viselkedési magatartás, valamint a megfelelő készségek hiánya miatt nem lesznek képesek az önálló életvitelre. Következésképpen e gondok előfordulásának csökkentése érdekében szükségszerű, és ugyanakkor valós megoldás jelent az olyan szolgáltatások kifejlesztése, amelyek által beavatkozhatunk a gyermekek életének első éveibe, akár még születésük előtt is.

Egy pár tevékenység, szolgáltatás, amelyet indítunk a projekt keretében:

  • várandós gondozás, felkészítés a szülésre,
  • gyermekágyas édesanyák támogatása,
  • korai fejlesztőfoglalkozás különböző korcsoportokban,
  • egyéni fejlesztés.

A projekt megvalósítása folyamán tehát cél egy integrált közösségi beavatkozási modell kidolgozása a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok sajátos igényeinek kielégítésére, ugyanakkor a hat vidéki településen élő 60 terhes nő, 240 0-6 éves gyermek és 120 szülő számára társadalmi-oktatási szolgáltatások és szociális-egészségügyi szakellátás biztosítása.

A partnerközségek feladata az ellátottak toborzása, a szociális-egészségügyi szakellátás biztosítása és a további működés biztosítása.

 

Ez az anyag az EGT Alap és/vagy Norvég Alap 2014 – 2021 támogatásával jött létre. Tartalma (szöveg, fényképek, videó) nem tükrözi feltétlenül a Program Operátor, Nemzeti Kapcsolattartó vagy a Finanszírozó Mechanizmus Hivatalána álláspontját. Az itt megjelenő információk kizárólagosan a szerző/szerzők véleményét fejezik ki. 

 

Kapcsolódó:
Az embereket kell szeretni, a dolgokat használni! (Projektindító sajtótájékoztató) >>>
Új programot indít a Caritas, főként Hargita megyére fókuszálva (Székelyhon) >>>
Biztos kezdet egy biztos jövőért (Népújság) >>>
Biztos kezdet egy biztos jövőért (Erdélyi Magyar Televízió) >>>
Biztonságos kezdet a biztos jövő felé (City Tv) >>>
Șase centre Caritas din comune harghitene și mureșene vor oferi sprijin mamelor cu copii din medii defavorizate (Radio Tg.Mureș)>>>
6 centre Caritas, proiect pentru un viitor sigur (Zi de Zi)>>>
Proiectul Început sigur pentru un viitor sigur (City Tv) >>>
Megnyílt az első biztos kezdet-ház >>>
S-a deschis prima casă din cadrul proiectului Început sigur pentru un viitor sigur >>>
Megnyílt az első biztos kezdet-ház 
„Casa Început Sigur” pentru familii defavorizate, inaugurată la Sângeorgiu de Mureș 
În Sângeorgiu de Mureș, mamele din familii dezavantajate primesc sprijin pentru un start corect în viață
„Casa Inceput Sigur” pentru familii defavorizate, inaugurata la Sangeorgiu de Mures
Biztos Kezdet ház Marosszentgyörgyön – Erdélyi Magyar Televízió
Biztos kezdet egy biztosabb jövőért
Oroszhegyben avathatott Biztos kezdet-házat a Caritas
Gyergyóremetén is Biztos kezdet-házzal segítik a családokat
Gyergyóremetén a Csutakfalvi Közösségi Házban kapott helyet a Caritas Biztos kezdet-háza
S-a deschis a șasea, în același timp ultima, Casă de Început Sigur
Megnyílt a hatodik, egyben utolsó Biztos Kezdet Ház
Megnyitotta a 6. Biztos Kezdet Házát a Gyulafehérvári Caritas
Servicii integrate de asistență socială pentru familii dezavantajate cu copii mici din județele Harghita și Mureș