Biztos kezdet egy biztos jövőért

A Biztos kezdet egy biztos jövőért – Integrált szociális ellátás kisgyermekes családok számára című, Norvég Alapokból 2014-2021 finanszírozott projekt célja, hogy több vidéki településen alapszolgáltatásokhoz biztosítsunk hozzáférést kisgyermekes, illetve babát váró családoknak.
További hivatalos információkért, amely az EGT Alap támogatásait illeti, keresse fel a következő oldalakat:  https://eeagrants.org/és https://frds.ro/.

A projekt megvalósítója a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata, partnerei Hargita megyében Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Korond, Oroszhegy és Zetelaka, Maros megyéből pedig Marosszentgyörgy önkormányzatai.

A projekt időtartama: 24 hónap
A projekt helyszíne: Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Korond, Oroszhegy és Zetelaka (Hargita megye), Marosszentgyörgy (Maros megye).
A támogatás értéke:
728.654 EURO, melyből 619.355 EURO Norvég Alapokból, 109.299 EURO pedig a Román Állam hozzájárulása.

A projekt célja, hogy választ adjon a 0-6 éves kisgyermeket nevelő hátrányos helyzetű családok igényeire és problémáira hat Maros és Hargita megyei községben. A biztonságos életkezdéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében elősegítse e családok hozzáférését a megfelelő minőségi szolgáltatásokhoz.

Ezen a területen a projekt megvalósításának szükségessége helyi és országos szinten jelentkező problémákon alapul: a szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások teljes, vagy részleges hiánya ezen korosztályos kisgyermekek és az édesanyák számára; a társadalmi kirekesztettség, a szegénység, az egészségügyi problémák és a csecsemőhalandóság kockázata is igencsak nagy.

A család ingerszegény környezete, a megfelelő ismeretek, a fejletlen szülői képességek és az alapvető szolgáltatások hiánya miatt a gyermekek harmonikus fejlődése nem történik meg, és ez számos egyéb gondot is okozhat: nem képesek az oktatási rendszer követelményeit teljesíteni, nő az iskolaelhagyás koczkázata, nagy lesz a lemorzsolódás, megromlik a gyermek-szülő kapcsolat, kialakulhat egy helytelen és bűnözői viselkedési magatartás, valamint a megfelelő készségek hiánya miatt nem lesznek képesek az önálló életvitelre. Következésképpen e gondok előfordulásának csökkentése érdekében szükségszerű, és ugyanakkor valós megoldás jelent az olyan szolgáltatások kifejlesztése, amelyek által beavatkozhatunk a gyermekek életének első éveibe, akár még születésük előtt is.

Egy pár tevékenység, szolgáltatás, amelyet indítunk a projekt keretében:

  • várandós gondozás, felkészítés a szülésre,
  • gyermekágyas édesanyák támogatása,
  • korai fejlesztőfoglalkozás különböző korcsoportokban,
  • egyéni fejlesztés.

A projekt megvalósítása folyamán tehát cél egy integrált közösségi beavatkozási modell kidolgozása a hátrányos helyzetű kisgyermekes családok sajátos igényeinek kielégítésére, ugyanakkor a hat vidéki településen élő 60 terhes nő, 240 0-6 éves gyermek és 120 szülő számára társadalmi-oktatási szolgáltatások és szociális-egészségügyi szakellátás biztosítása.

A partnerközségek feladata az ellátottak toborzása, a szociális-egészségügyi szakellátás biztosítása és a további működés biztosítása.

 

Ez az anyag az EGT Alap és/vagy Norvég Alap 2014 – 2021 támogatásával jött létre. Tartalma (szöveg, fényképek, videó) nem tükrözi feltétlenül a Program Operátor, Nemzeti Kapcsolattartó vagy a Finanszírozó Mechanizmus Hivatalána álláspontját. Az itt megjelenő információk kizárólagosan a szerző/szerzők véleményét fejezik ki. 

 

Kapcsolódó:
Az embereket kell szeretni, a dolgokat használni! (Projektindító sajtótájékoztató) >>>
Új programot indít a Caritas, főként Hargita megyére fókuszálva (Székelyhon) >>>
Biztos kezdet egy biztos jövőért (Népújság) >>>
Biztos kezdet egy biztos jövőért (Erdélyi Magyar Televízió) >>>
Biztonságos kezdet a biztos jövő felé (City Tv) >>>
Șase centre Caritas din comune harghitene și mureșene vor oferi sprijin mamelor cu copii din medii defavorizate (Radio Tg.Mureș)>>>
6 centre Caritas, proiect pentru un viitor sigur (Zi de Zi)>>>
Proiectul Început sigur pentru un viitor sigur (City Tv) >>>
Megnyílt az első biztos kezdet-ház >>>