Esély Mindenkinek Marosszentgyörgyön

A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, a Divers Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas-Szociális Gondozás és a „Szent György” Gimnázium 2017-ben indította el az Esély mindenkinek Marosszentgyörgyön projektet.

A Marosszentgyörgyön mindenki számára esélyt nyújtó projekt célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett személyek számának csökkentése első sorban a projektben szereplő szociálisan kirekesztett 4 közösség túlnyomóan roma lakosság köréből. A projekt a következő tevékenységek által valósul meg: integrált intézkedések az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális ellátás terén, az életkörülmények javítása, jogi segítségnyújtás, a diszkrimináció elleni küzdelem és az interkulturalitás előmozdítása. A projekt átfogó célja 600 személy (300 gyermek és 300 felnőtt), főként a marosszentgyörgyi roma közösség tagjai számára szolgáltatásokat nyújtani.

A társadalmi kirekesztés leküzdése és a célcsoport jólétének növelésére használt eszközök közé tartoznak, többek között a következők: a munkaerőpiacra történő beilleszkedést segítő interaktív digitális foglalkoztatási térkép; különböző szakmai képzések alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek számára is; üzleti terveken alapuló mikró támogatások 10 kisvállalkozás alapítására; ismeretterjesztő  kampányok; tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások szociális, oktatási, egészségügyi és lakhatási területen; munkaerő közvetítés amelynek során legkevesebb 90 személynek lesz munkahelye.

A projekt szociális és oktatási szolgáltatásai támogatják a projektben résztvevő marginalizált közösségből megakadályozását nyári származó óvodai 300 program gyermek számára által, 0-4 a az osztályos iskola elhagyásának gyerekek számára személyiségfejlesztő elősegítő napi iskola utáni tevékenységek által, az 5-8 osztályos diákok számára nyújtott mentorálás által, valamint logopédiai és pszichológiai tanácsadás, illetve ifjúsági klubb segítségével.

A szociális – egészségügyi szolgáltatások első sorban Csejden és Marosszentgyögyön biztosítana hozzáférést két egészségügyi-higiéniai ponthoz. Ezek zuhanyzókkal, mellékhelyiséggel,  mosógéppel felszerelt moduláris épületek, amelyek biztosítani tudják a szükséges higiéniai feltételeket, valamint ruhák mosását olyan személyek számára, akiknek  nincs hozzáférésük vízhez a lakásuk közelében.

Ezzel párhuzamosan az előítéletek leküzdése érdekében egy kampány is zajlik majd, amely Marosszentgyörgy  lakosságának, valamint a jövőbeli munkáltatók hátrányos helyzetű családok elleni előítéleteinek leküzdését tűzte ki céljául. Ez szomszédsági utcabálok, interkulturális tevékenységek, illetve az identitásvállalás fontosságát tudatosító tevékenységek
által valósul meg.

A projekt teljes költségvetése 15.119.838.62 lej, ebből 12.851.854,33 lej az Európai Uniós Alapjából a 2014-2020-as Humán Erőforrásra vonatkozó Operatív Programon keresztül, 2.117.854.63 lej az országos költségvetésből és 150.554,66 lej a marosszentgyörgyi önkormányzat önrészét jelenti.

További információkért kérjük forduljon Andreia Moraru, projektmenedzserhez, 0723-686.434, [email protected].

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro