Eszközbeszerzés a magyar állam támogatásával

A Gyulafehérvári Caritas Egészségügyi és Szociális Gondozás keretében több mint 10 éve működik a felnőttképzési program. 2020-ban a világjárvány ideje alatt a különböző biztonsági előírásokat betartva folytatta oktatási tevékenységét, habár kisebb mennyiségben. 

A szervezet által működtetett, Romániában egyedülálló Jakab Antal Tanulmányi Ház védett vendéglátó egység minősítése 2021-ben újabb távlatokat nyitott a fogyatékkal élők támogatásában. A szervezet által működtetett egység megkapta a védett egység minősítést, mivel alkalmazottainak több mint 60%-a fogyatékkal elő személy, akik folyamatos képzésben részesülnek.

2021-től a Jakab Antal Tanulmányi Házban szakács, pincér, szállodai dolgozó szakmákban indítottunk duális képzési programot diákok számára, elősegítve hosszútávon a fiatalok szülőföldön való boldogulását, versenyképes gyakorlatias tudástranszfer által. A duális képzések lényege, hogy a diákok az elméleti órákon elsajátított tudást gyakorlatban is tudják kipróbálni, azzal a céllal, hogy a szakközépiskola elvégeztével piacképes tudásra tegyenek szert. Ennek érdekében az év elején együttműködési szerződés született a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolával és a csíkszeredai önkormányzattal.

A további működés alapvető és megfelelő szintű feltételeinek biztosítása érdekében egységünkben infrastrukturális fejlesztésekre volt szükség. Ennek érdekében pályázati kérelmet nyújtottunk be 2021 közepén a Bethlen Gábor Alap keretében működő Nemzeti Újrakezdés Program, Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatására kiírt pályázatába.

A pályázat eredményeként elnyert 900.000 Forint értékű támogatás segítségével sikerült egy, a duális képzésben használt korszerű professzionális konyhai aragázkályhát valamint professzionális eszközöket is vásárolni. A beruházás nagy segítséget jelent a diákok, valamint a fogyatékkal élő személyzet szakoktatásában, betanításában, valamint a szakoktatás fenntartásában több éven keresztül.