Fiatalok a változásért

A projekt teljes neve: CERV EQUAL – Youth4Change
Projektszám: 101084758 — Y4C

Célok
A projekt célja a fiatalokat érdeklő kérdések, témák feldolgozása csoportos és egyéni foglalkozásokon. Célkitűzéseink között szerepel: a fiatalok szakmaismeretének gyarapítása, amely hozzásegíti őket az adottságaiknak leginkább megfelelő pálya kiválasztásához; önmaguk és egymás megismerése; kreativitásuk és készségeik fejlesztése különböző művészeti tevékenységek segítségével.

Egy másik célunk az ifjúsági közösségek megerősítése és érzékenyítése. Olyan folyamatokat szeretnénk kezdeményezni és megvalósítani, amelyek az együttműködést és egymás elfogadását ösztönzik. Mindezt közös produkciók kidolgozásával és bemutatásával szeretnénk elérni.

Célcsoport
14–20 év közötti szakiskolás és líceumista fiatalokkal dolgozunk csoportos és egyéni mentorálási tevékenységek mentén.

Időtartam: 2023.05.01. – 2024.12.31.

Helyszínek és kapcsolat:
Székelyudvarhely
Bekő Fóri Zenkő, ifjúsági mentor: 0743 901 000, [email protected]
Gyergyószentmiklós
Borbély András, ifjúsági mentor: [email protected]
Marosvásárhely
Bojoievschi Éva, ifjúsági mentor: 0754 601 947, [email protected]
Székely Áron, ifjúsági mentor: 0732 716 888, [email protected]

Programkoordinátor
Füzi Imola: 0744 335 272, [email protected]

 

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.