FUNdRAISING – Az európai szociális szervezetek adományszervezőinek szakmai képzése

Projekt: FUNdRAISING – Az európai szociális szervezetek adományszervezőinek szakmai képzése

Pályázó: Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.

A projekt időtartama:
2023. október 1.–2025. szeptember 30. (24 hónap)

Az együttműködési program célja az európai adományszervezők szakmai képzése, a hangsúly elsősorban a partnerek közötti szakmai tapasztalatcserén és a jól bevált gyakorlatok megismerésén áll. Emellett a témában közös továbbképzéseket is tervezünk.

A nemzetközi együttműködési projekt célközönsége a nonprofit szervezetek támogatásszerzésével, menedzsmentjével és adománygyűjtésével foglalkozó szakemberei, akik szeretnék szakmailag továbbfejleszteni magukat és hajlandóak saját látókörük tágításán dolgozni, valamint nyitottak véleménycserét folytatni más európai szakemberekkel.

A projekt partnerei:
– Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln (Németország).
– Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not (Ausztria)
– Fondazione Diocesana Caritas Diocesana Caritas Trieste Onlus (Olaszország)
– Gyulafehérvári Caritas – Szociális Ágazat (Románia)

A tervek szerint a két év alatt négy, két és fél napos műhelymunkát szervezünk, amelyen a partnerországokból legfeljebb 16 szakember vesz részt, s minden partner egy-egy workshopnak ad majd otthont. A találkozások céljai között szerepel egy közös tudásbázis létrehozása, valamint a szakmai fejlődés és a szakmaiság előmozdítása az adománygyűjtés területén az országhatárokat átlépve. Emellett, a további szakmai képesítés előremozdítása érdekében, online formában két nemzetközi szemináriumi nap megtartását is tervezzük külső előadók bevonásával.

Esetünkben az adományszervezés kifejezés minden olyan intézkedést magába foglal, amelynek az a célja, hogy a nonprofit szervezetek és szociális projektek számára forrásteremtés történjék a hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedése érdekében. Az adományszervezés elsősorban a nagyobb nonprofit szervezeteknél, alapítványoknál és egyéb társadalmi vállalkozásoknál terjedt el. Ez nem csupán puszta pénzügyi források előteremtéséről szól, hanem önkéntesek toborzásáról, szolgáltatások és tárgyi eszközök biztosításáról, valamint támogatók és támogatási források összekapcsolásáról is.

Az elmúlt években az adományszervezés területén dinamikusan fejlődött a képzések tartalma és a szakmai képesítések tárháza. Amíg az ezredfordulóig alig volt lehetőség az adományszervezési területen történő átfogóbb továbbképzésre, addig ma már szélesebb körben, különböző formájú, minőségű és mennyiségű lehetőség áll rendelkezésre az Európai Unió (EU) tagállamaiban.

A megfelelő pénzügyi forrás az alapja minden minőségi képesítési és tanácsadási programnak, amely a társadalmilag kirekesztett emberek befogadását és a sokszínűség előmozdítását szolgálja. A hátrányos helyzetűek oktatásával, szakképzésével és társadalmi részvételének elősegítésével foglalkozó nagyobb szervezetek és egyesületek olyan szakembereket foglalkoztatnak, akik gondoskodnak az érintett célcsoportok számára nyújtott képesítési és oktatási ajánlatok finanszírozásáról, ehhez pedig folyamatosan harmadik féltől származó forrásokat vonnak be. Ez magában foglalja az európai finanszírozást, valamint a helyi és állami támogatást, a magán- és közalapítványoktól származó forrásokat, vagy újabban a közösségi támogatást is (crowd-funding).

A projektpartnerek szabadon választják ki a projektben és a nemzetközi műhelymunkán résztvevő szakembereket, akik az adományszervezésben már szakmai tapasztalattal rendelkeznek, vagy akik kezdőként e területen akarnak szakmai tapasztalatot szerezni. A szakemberek általában szociális munkás, oktatási, pszichológia, üzleti vagy közgazdaságtan területén szerzett egyetemi diplomával, vagy kereskedelmi végzettséggel kell rendelkezzenek.

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.