Gyulafehérvári Caritas Superar Kórusa

Kik vagyunk mi?
Egy sokszínű gyermek- és felnőttcsapat, akik a zenén keresztül kommunikálnak

A Gyulafehérvári Caritas Superar Kórusa egy szocio-muzikális intervenciós program, amely 2018-ban jött létre a Gyulafehérvári Caritas és az ausztriai  Superar, Verein zur Förderung der Musik együttműkődése révén.

Nyolc településen és tíz pedagógus vezetésével összesen mintegy 220 gyermek gyakorol és lép fel a helyi és kombinált kórusokban. A gyermekek többsége gazdaságilag és szociálisan hátrányos helyzetű roma közösségekből származik, amelyek súlyos diszkriminációval és gyakran szegregációval is szembesülnek.

Hol vagyunk jelen?
Vidéki közösségekben, amelyek nyitottak a változásra

A kórusprogram nyolc, a Gyulafehérvári Caritas által műküdtetett nappali központban zajlik: a Maros megyei Csejden és Marosszentgyörgyön; a Hargita megyei Etéden, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Zetelakán; a Kovászna megyei Ozsdolán és Sepsiszentgyörgyön. A 6-13 éves gyerekek hetente többször vesznek részt a településükön zajló kóruspróbán és rendszeresen más helyszínek kórusaival is találkoznak.

Mivel foglalkozunk?
Zenei útleveleket biztosítunk a világ felfedezéséhez

A gyerekekkel a saját környezetükben találkozunk, kölcsönös bizalmi viszonyt alakítunk ki, közösen tanulunk velük és fedezünk fel új dolgokat, valamint együtt énekelünk. A zene az útlevelükként szolgál, lehetővé teszi számunkra, hogy közösen utazzunk és megmutassuk nekik a színpadot és a világot. A gyerekek büszkék arra, hogy van amit megosszanak a világgal, és a közönség értékeli amit tőlük kap. Amikor a gyerekek és a közönség is mosolyog, olyankor tudjuk, hogy a zenei útlevelükbe vizumot kaptak.

 

smartcapture

Hogyan csináljuk?
Együtt vagyunk, közösen énekelünk és közös sikereket érünk el

Minden helyszínen a gyermekek egy közös és multikulturális zenei repertoárt énekelnek. A kóruspróba szórakoztató, interaktív, sok mozgással és nevetéssel jár. A kommunikáció dinamikus, ritmikus, zenei és gyakran nem verbális. Egy olyan pozitív légkört teremtünk, ahol tanulás zajlik, de mégsem tűnik annak. A dalokat és a zenés játékokat gyakran beépítjük a nappali központ egyéb tevékenységeibe, számos lehetőséget teremtve az organikus tanulás számára. A zene szeretetével rendelkező pedagógusainkat folyamatosan képezzük a Superar módszertanban,  mely arra összpontosít, hogy kreatív megoldások révén elősegítse a sikert és a gyermekekkel folytatott pozitív kommunikációt.

A siker nem csak a fellépések lehetőségében mérhető, hanem minden próbát úgy tervezünk, hogy majd értékeljük a benne rejlő sikereket: több idegen nyelvű dalszöveg elsajátítása, mint előző nap; egy gyermek, akinek sikerül a szokásosnál hosszabb ideig lekötni a figyelmét; egy gyermek, aki elég magabiztosnak érzi magát ahhoz, hogy megossza a tudását a csoporttal; mosolygós gyerekek, akik nem akarják abbahgyani a kóruspróbát.

Egy kórus vagyunk nyolc helyszínen és a zene hozza létre azt a nyelvet, amelyet mindenki megért. A közös repertoár próbálásának okán, a gyermekek és tanáraik évente többször meglátogatják egymást, így megteremtve a lehetőséget a tartós barátságok fenntartásához.

A kórusok rendszeresen fellépnek saját közösségeikben is, lehetőséget teremtve, hogy sikereiket a hozzájuk legközelebb állók is elismerjék és érezzék, hogy elfogadottak a közösségükben. Ezek a fellépések gyakran útlevelek olyan intézményekhez, ahova a gyermekek és családjaik ritkán lépnek be, ezért lehetőséget adnak a kapcsolatok pozitív légkörben történő kialakítására.

Amikor a gyermekek a zenei útlevelükkel elutaznak, hogy egy előadás erejéig összegyüljenek a színpadon, egyéni sikereiket összesítik a közös cél elérése érdekében. A közös éneklés és fellépés által megmutatják a közönségnek azt a pozitív légkört, amely akkor jön létre, ha mindenkit megbecsülnek.

Miért?
Mert az életben mindig lesznek határok, de minél többször átlépjük őket, annál sikeresebbek leszünk együtt

A jelenlegi társadalmunk igényei nagyon kevés szabadidőt hagynak a képzeletre, a kreativitásra és a kapcsolatok kialakítására, mégis pontosan ezek a készségek lesznek a legértékesebbek a következő generáció részére, hogy sikeresek lehessenek a körülöttük folyamatosan változó világban.

A Gyulafehérvári Caritas Superar Kórusa rendszeres, kreatív kibontakozási lehetőséget kínál a résztvevő gyermekek és a tanárok részére egyaránt. A zenét mindenki magában hordozza és a lelki egészségünk gondozásának egyik módja. Közös éneklés és zenélés által megéljük azt, hogy milyen érzés egy pozitív közösség részese lenni, ahol minden tagot megbecsülnek és bátorítanak. A Gyulafehérvári Caritas Superar Kórusának gyermekei és családtagjaik olyan készségeket fejlesztenek, amelyek felkészítik őket arra, hogy a kiszámíthatatlan jövőben hasznos tagjai legyenek közösségüknek.

A „superar” szó jelentése felülmúl, túllép, leküzdi a belső és külső határokat. Mi pontosan ezt tesszük nap mint nap – előre haladunk, kreatív megoldásokat keresünk, megváltoztatjuk a sztereotípiákat és mindig fejlődünk. Ha gyermekeink ifjú koruktól fogva jártasak ezekben, akkor mindig sikeresek lesznek.