Integrált közösségi központ Csíkcsicsóban

Az EGT és a Norvég Alap 2014-2021 közötti időszakra szóló „Helyi fejlesztés, szegénységcsökkentés és a romák fokozott integrációja” program által finanszírozott csíkcsicsói integrált közösségi és szolgáltató központ elnevezésű projekt, a szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentésére irányuló helyi fejlesztési intézkedések végrehajtását célozza meg Csíkcsicsóban, Hargita megyében.
A projekt célja egy integrált közösségi és szolgáltató központ létrehozása, amely keretén belül hozzáférést biztosít szociális szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, foglalkoztatáshoz és lakhatási szolgáltatásokhoz gyermekek, felnőttek és idősek számára. Így hozzájárul 500 személy életminőségének javításához, csökkentve a társadalmi szakadékot a közösségben élő szociálisan, gazdaságilag és egészségügyileg kiszolgáltatottak életminőségének javításával.

A projektben alkalmazott beavatkozási modell, a közösségi szakszolgáltatások biztosítására létrehozott csíkcsicsói integrált közösségi és szolgáltató központ. Feladata az egyenlőtlenségek csökkenését eredményezi a társadalmi, gazdasági és egészségügyi szempontból kiszolgáltatott személyek és a jómódúak között a szociális segélyhez, oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, egészségügyi és lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása által.

A célcsoport 200 idős személyből, 68 (4-15 év közötti) gyermekből, 60 (15-24 év közötti) fiatalból áll, akik nem részesülnek semmilyen oktatásban vagy foglalkoztatottságban. Továbbá 42 fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű gyermekből, 120 munkanélküli felnőttből és 10 roma személyből (gyermek és felnőtt) áll.

Az EGT és a Norvég Alap 2014-2021 – „Helyi fejlesztés, szegénységcsökkentés és a romák fokozott integrációja” – program által finanszírozott Csíkcsicsói Integrált Közösségi és Szolgáltató Központ elnevezésű projekt kódja PN4060, támogatás összege 925.549€.
A projektet Csíkcsicsó Önkormányzata a Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás ágazatával partnerségben valósítja meg.