Iránytű a munka világába

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Bővebb információkért látogasson el a következő weboldalra: https://eeagrants.org/fundforyouthemployment. A fő partner az  Autonómia Alapítvány, a spanyol Fundacion Secretariado Gitano, a bolgár Trust for Social Achievement és Arete Youth Foundation Alapítványok és a Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás Ágazata.

A projekttevékenységek négy országban valósulnak meg: Magyarország, Bulgária, Spanyolország és Románia.
A projekt becsült időtartama: 48 hónap
A projekt teljes becsült összege (euróban): 2.673.908,25, melyből a Gyulafehérvári Caritas-ra 605.195,02 € (beleértve a 15%-os társfinanszírozást) jut.
Romániában a projekttevékenységek Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Udvarhelyen és környékükön zajlanak.

A projekt célja a partnerek jelenlegi széleskörű és változatos tapasztalatainak megosztása, valamint új módszerek és megközelítések feltárása a hátrányos helyzetű fiatalok iskola melletti képzéséhez, illetve a foglalkoztatásukhoz való felkészítés. Ennek érdekében fontos az európai szintű új módszertanok és útmutatók transznacionális tudásátadása, valamint a szakpolitikai ajánlások megfogalmazása és kidolgozása.
A projekt során igyekszünk megalapozni a minőségi foglalkoztatást a munkaerőpiacon, ahol a hátrányos helyzetű fiatalokat az iskolázottságuk és tudási szintjüknek megfelelően foglalkoztatják törvényes keretek között.

Célcsoport: a 15-29 éves, hátrányos helyzetű ifjúság, köztük számos roma fiatal, mivel a partnerországokban a hátrányos helyzetű fiatalok körében igen jelentős számban vannak roma nemzetiségűek csak általános iskolai végzettséggel. Ennek a célcsoportnak a tagjai egyrészt a középiskolások, akik kiestek a tanügyi rendszerből, másrészt az iskolából való kiesés veszélye fenyegeti őket, ők az úgynevezett NEET-ek („Nem az oktatásban, a foglalkoztatásban vagy a képzésben – Not in Education, Employment, or Training”).

Főbb projektcélok és tevékenységek Romániában:

  • Partnerségi kapcsolat létrehozása 3 iskolával

Az iskolákkal való partnerségek célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók elvégezzék a szakiskolát/ középiskolát; a pedagógusok munkájának támogatása a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében a hátrányos helyzetű fiatalok köréből; a tanárok részére képzések szervezése újfajta pedagógiai eszközök terjesztése a hátrányos helyzetű diákok integrációjának céljából; a diákok egyéni sokszínű készség-, és képességeik fejlesztése; valamint a diákok pályaorientációs készségeinek fejlesztése.

  • Szakmai mentorálás és tréning 45 tanár részére

A hátrányos helyzetű fiatalok neveléséhez sajátos pedagógiai módszerek és megközelítések oktatása. A képzések mellett hálózat kiépítésére is lehetőséget teremtünk, hogy a partneriskolák tanárai egymással kapcsolatot létrehozva, kölcsönös tanulást elősegítsük; érzékenyítő rendezvények szervezése a hátrányos helyzetű / roma fiatalok oktatásával és foglalkoztatásával kapcsolatos témákra a figyelem felkeltése.

  • Karrierorientáció és személyes készségek (soft skills) fejlesztése 180 fiatal számára

A résztvevők szociális készségekkel kapcsolatos képzésben vesznek részt, hogy javítsák a kommunikáció, az együttműködés, a kitartás, a problémamegoldás és a megbízhatóság terén szerzett készségeiket, interjútechnikákat tanulhassanak és készítsék el önéletrajzukat.

  • Kemény képességfejlesztés (hard skill development) és különböző tréningek, elsősorban az alábbi területeken: idegen nyelvek, számítógép-kezelés és fejlettebb informatikai tréningek, szakképzések.
  • A munkaadók / HR szakértők számára szervezett workshopok / tréningek / érzékenyítő események. Rendszeres workshopok szervezése a szervezeti tanulás és a tapasztalatok kölcsönös megosztása, a hátrányos helyzetű / roma fiatalok alkalmazásának megkönnyítése, a munkaerő-toborzás és a munkahelyi integrációs folyamatok jó gyakorlatainak megosztása érdekében.
  • Módszertani útmutató kidolgozása. A projekt tapasztalatai egy közösen kidolgozott módszertani útmutató alapját képezik.
  • A hátrányos helyzetű és roma fiatalokról szóló mentori kézikönyv.

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Implemented by:

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.