Iránytű a munka világába

Bővebb információkért látogasson el a következő weboldalra: https://eeagrants.org/fundforyouthemployment. A fő partner az  Autonómia Alapítvány, a spanyol Fundacion Secretariado Gitano, a bolgár Trust for Social Achievement és Arete Youth Foundation Alapítványok és a Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás Ágazata.

A projekttevékenységek négy országban valósulnak meg: Magyarország, Bulgária, Spanyolország és Románia.
A projekt becsült időtartama: 48 hónap
A projekt teljes becsült összege (euróban): 2.673.908,25, melyből a Gyulafehérvári Caritas-ra 605.195,02 € (beleértve a 15%-os társfinanszírozást) jut.

A projekt célja a partnerek jelenlegi széleskörű és változatos tapasztalatainak megosztása, valamint új módszerek és megközelítések feltárása a hátrányos helyzetű fiatalok iskola melletti képzéséhez, illetve a foglalkoztatásukhoz való felkészítés. Ennek érdekében fontos az európai szintű új módszertanok és útmutatók transznacionális tudásátadása, valamint a szakpolitikai ajánlások megfogalmazása és kidolgozása.
A projekt során igyekszünk megalapozni a minőségi foglalkoztatást a munkaerőpiacon, ahol a hátrányos helyzetű fiatalokat az iskolázottságuk és tudási szintjüknek megfelelően foglalkoztatják törvényes keretek között.

Célcsoport: a 15-29 éves, hátrányos helyzetű ifjúság, köztük számos roma fiatal, mivel a partnerországokban a hátrányos helyzetű fiatalok körében igen jelentős számban vannak roma nemzetiségűek csak általános iskolai végzettséggel. Ennek a célcsoportnak a tagjai egyrészt a középiskolások, akik kiestek a tanügyi rendszerből, másrészt az iskolából való kiesés veszélye fenyegeti őket, ők az úgynevezett NEET-ek („Nem az oktatásban, a foglalkoztatásban vagy a képzésben – Not in Education, Employment, or Training”).

Főbb projektcélok és tevékenységek Romániában:

  • Partnerségi kapcsolat létrehozása 3 iskolával

Az iskolákkal való partnerségek célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók elvégezzék a szakiskolát/ középiskolát; a pedagógusok munkájának támogatása a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében a hátrányos helyzetű fiatalok köréből; a tanárok részére képzések szervezése újfajta pedagógiai eszközök terjesztése a hátrányos helyzetű diákok integrációjának céljából; a diákok egyéni sokszínű készség-, és képességeik fejlesztése; valamint a diákok pályaorientációs készségeinek fejlesztése.

  • Szakmai mentorálás és tréning 45 tanár részére

A hátrányos helyzetű fiatalok neveléséhez sajátos pedagógiai módszerek és megközelítések oktatása. A képzések mellett hálózat kiépítésére is lehetőséget teremtünk, hogy a partneriskolák tanárai egymással kapcsolatot létrehozva, kölcsönös tanulást elősegítsük; érzékenyítő rendezvények szervezése a hátrányos helyzetű / roma fiatalok oktatásával és foglalkoztatásával kapcsolatos témákra a figyelem felkeltése.

  • Karrierorientáció és személyes készségek (soft skills) fejlesztése 180 fiatal számára

A résztvevők szociális készségekkel kapcsolatos képzésben vesznek részt, hogy javítsák a kommunikáció, az együttműködés, a kitartás, a problémamegoldás és a megbízhatóság terén szerzett készségeiket, interjútechnikákat tanulhassanak és készítsék el önéletrajzukat.

  • Kemény képességfejlesztés (hard skill development) és különböző tréningek, elsősorban az alábbi területeken: idegen nyelvek, számítógép-kezelés és fejlettebb informatikai tréningek, szakképzések.
  • A munkaadók / HR szakértők számára szervezett workshopok / tréningek / érzékenyítő események. Rendszeres workshopok szervezése a szervezeti tanulás és a tapasztalatok kölcsönös megosztása, a hátrányos helyzetű / roma fiatalok alkalmazásának megkönnyítése, a munkaerő-toborzás és a munkahelyi integrációs folyamatok jó gyakorlatainak megosztása érdekében.
  • Módszertani útmutató kidolgozása. A projekt tapasztalatai egy közösen kidolgozott módszertani útmutató alapját képezik.
  • A hátrányos helyzetű és roma fiatalokról szóló mentori kézikönyv.

A projekt Izland, Lichtenstein és Norvégia az EEA Norway Grants Fund for Youth Employment program keretében történő kofinanszírozásával valósul meg. Nyertes pályázatunk címe: FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK. Projektszám: 2017-1-027.

Közösen dolgozunk egy versenyképes, befogadó Európáért!