Mindenki mindenkiért

A “Mindenki mindenkiért – Integrált szolgáltatások a székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért” projektet az EGT Alap támogatja.

További információkért látogasson el a https://www.eeagrants.ro/, https://eeagrants.org/ és a https://frds.ro/ oldalakra. A program projektgazdája a „Caritas – Szociális Gondozás”, a Gyulafehérvári Caritas fiókszervezete, partnerünk Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, társfinanszírozó a Renovabis, együttműködő intézmények a Tompa László Általános Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola, a Kipi-kopi Napközi Otthon és a Ficánka Napközi Otthon, valamint a székelyudvarhelyi Városi Kórház.

A projekt tervezett időtartama: 26 hónap
A projekt megvalósítási helyszíne: Székelyudvarhely
A projekt teljes elszámolható támogatása (EUR-ban): 416 158 €

Midenki mindenkiért

Több száz ember él embertelen körülmények között Székelyudvarhelyen, négy különböző perifériára kényszerült területen, többek között a Budvár utcában. Tömbházlakásokba zsúfolódva próbálnak túlélni, bent a szegénységgel, kint pedig a diszkriminációval küzdve. A társadalmi felzárkóztatás a cél, ezt tekinti feladatának az önkormányzat, és ebben talált partnerre a Gyulafehérvári Caritasban, amely 2013 óta működtet itt nappali foglalkoztatót, gondoskodik a gyerekekről, hogy jobb jövő elé nézhessenek. A cselekvő szeretet révén tapasztalhatóak előrelépések. Tetten érhető ez a többség befogadókészségben, hisz ma már vannak például „budváriak”, akik állandó munkahellyel rendelkeznek, vannak események, ahol a roma kultúra bemutatása elismerő tapsra készteti a más nemzetiségű nézőket. És meglátszik a változás a fiatalságon is, melynek tagjai már nem hagyják el olyan könnyen az iskolát, sőt szüleiket is arra biztatják, őszülő hajjal is érdemes padba ülni, írni-olvasni megtanulni.

A fiatalok mernek álmodni egy jobb életet, viszont az eszközöket, mellyel a hozzá vezető utat kikövezhetik, nem tudják maguknak előteremteni. Mindannyiunknak szükségünk van erre az útra, ezért közös öröm, ha az építkezéshez érkezik segítség. Ilyen építőanyag-utánpótlásnak tekinthető az a vissza nem térítendő támogatás, amely a Mindenki mindenkiért – Integrált szolgáltatások a székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért projekt által a Norvég Alaptól és EGT Alaptól érkezett. Számos partner – helyi önkormányzat, tan- és egészségügyi intézmény – segíti a megvalósítást, hiszen a projektgazda, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás ágazata által megfogalmazott cél sokrétű: a diszkrimináció leküzdése, a perifériára szorult közösségek befogadási hajlamának növelése és a székelyudvarhelyi roma közösség társadalmi felzárkóztatása egy integratív megközelítés és egy sor szociális-, orvosi-, oktatási- és foglalkoztatást segítő szolgáltatás által.

Olyan feltételeket sikerül biztosítani e támogatás révén, mely által a társadalom peremére szorult családokban a felnőttek jobb eséllyel találnak munkahelyet, a gyerekek pedig nem kényszerülnek iskolaelhagyásra. A gazdasági feltételek javítása mellett és annak érdekében az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés is fontos szerephez jut, a Budvári Szociális Központban pedig várandós és kisgyermekes családok számára támogató programokat biztosítanak a tudatos gyermekvállalás és a higiéniára való odafigyelés érdekében.

Szociális fejlesztési stratégia – Székelyudvarhely város ezen jövőtervezésébe illeszkedik a projekt, a siker érdekében pedig összefognak az élet különböző területein illetékes hatóságok, intézmények, szociális entitások. Hosszú távra tervez a Gyulafehérvári Caritas is, hiszen a projekt befejezte után is tovább folytatná szociális szolgáltatásait a Budvár Szociális Központban, ezért előny, hogy a projektből felújítható az e célra használt, önkormányzati tulajdonú épület, és benne helyet kapnak a személyes higiéniai szolgáltatások, tanácsadás és szociális segítségnyújtás, oktatás és képzés a fiatalok és felnőttek számára, valamint a korai fejlesztő program. Négy pillér, négy kockakő, melynek mentén elkészülhet az út összefogással, mindenki számára járhatóan.

A projekt megvalósítása érinti a város korábban említett 4 területét, ahol tömegesen élnek a szociálisan hátrányos helyzetű emberek, romák és nem romák egyaránt. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson az itt élő veszélyeztetett gyereknek, hátrányos helyzetű családoknak egy komplex szolgáltatás csomaggal mely az újszülöttől a munkakereső felnőttig, minden korosztálynak szól.

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

 

Kapcsolódó:
„Az identitás nem egy akadály, az identitás egy erő” >>>
Szakmai tapasztalatcsere >>>
Nemzetközi Roma Nap Székelyudvarhelyen >>>
Suliba járni megéri! Tanévzáró zsetonvásár >>>
Jutalomkirándulás >>>
Közösségépítők konferenciája: központban a méltóság >>>
Élménnyel a tudás fele IV. A legendák nyomában >>>
Megújult a Budvár Szociális Központ >>>
Félidőben: Mindenki mindenkiért >>>
Szakmai kompetencia igazolás >>>
Ünnepi hangulat a Nemzetközi Roma Napon >>>
Két és fél éve Mindenki mindenkiért. Projektzáró esemény a Budvárban. >>>