Napenergiával működő szociális intézmény

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants in Romania 2014-2021
The funding does not come from Innovation Norway, it comes from the donor states.
Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával az EGT és a Norvég Alapok Romániában 2014-2021 keretében.
A finanszírozás nem az Innovation Norway-től, hanem az adományozó államoktól származik.

Az EGT- és Norvég Alap támogatásairól kapcsolatos hivatalos információkért látogasson el a következő weboldalakra: https://www.eeagrants.ro/https://eeagrants.org/.

A finanszírozás a Romániai Energiaprogramon keresztül történik: https://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy/.

A projekt megvalósítója: Gyulafehérvári Caritas – Szociomedikális Ágazat
A projekt azonosító száma: 2021/335833
A projekt időtartama: 12 hónap.
A projekt helyszíne: Székelyudvarhely.
A beruházás összköltége 187 804 EUR, amelyből az
Innovation Norway 169 000 EUR-t biztosít az EGT és Norvég Alap – Romániai Energiaprogramon nevű támogatási program keretén belül.
– A Gyulafehérvári Caritas – Szociomedikális Ágazatnak hozzájárulása: 18 804EUR.

A jelenlegi fejlesztés három épületet foglal magában, amelyek napenergiával fognak működni.

A Hargita megyei Székelyudvarhelyen található három egység egy idősek, krónikus betegek és fogyatékkal élők számára fenntartott otthoni és nappali foglalkoztató központ, egy idősek otthona és egy képzési központ.

Az otthoni beteggondozási szolgáltató központ 2015-ben épült, 2 szinten 215 m2 hasznos területtel, nappali központtal, raktárral, előkészítő helyiséggel, mosodával, mosdóval, mosdókkal a földszinten, tárgyalóval és irodákkal az emeleten. Az épület szigetelése A kategóriás energetikai tanúsítvánnyal rendelkezik. A fűtés és a melegvíz előállítása elektromos árammal történik.

A otthoni beteggondozási központban 380–420 székelyudvarhelyi és környékbeli kliens foglalkoztat, összesen 24 alkalmazottal. A mosoda 30 fő részére működik, egy alkalmazottal. Ugyanebben az épületben az idősek nappali foglalkoztató központja 60 idős embernek nyújt szolgáltatást, 10–12 fő/csoport létszámmal. A nappali foglalkoztató központ céljai közé tartozik az elszigetelődés megelőzésére, az idősek aktív életvitelének elősegítése és a szellemi hanyatlás lassítása.

A Szent Lukács idősotthon 32 idős embernek ad otthont, főként ágyhoz kötött vagy demenciában szenvedő emberek számára, 16 alkalmazottal. Az egység 2013–2014-ben épült uniós támogatással. 751 m2 hasznos alapterületű, 8 két- és háromágyas szobával és 2 db. 5 ágyas szobával rendelkezik. A szobák kerekesszékhez igazítottak és saját fürdőszobával rendelkeznek.

A Caritas képzési központ egy kétszintes épület, a földszinten 3 irodával, ruhatárral, fürdőszobával és 1 konferenciateremmel. Az első emeleten 2 konferencia- és képzési terem található, valamint textilgyártás zajlik (szociális vállalkozás). A képzési központban felnőttképzési programok zajlanak az idősgondozás, ápolás, gyermekgondozás stb. területén. 150 fő vesz részt évente a képzéseken. A központ műszaki programoknak is otthont adhat, mivel megfelelő elektromos hálózattal van felszerelve.

A támogatás feltételei

A támogatás odaítélésére az EGT- és Norvég Alap támogatások általános feltételeiben meghatározott Általános feltételek szerint kerül sor az Innovation Norway-en keresztül.

Kiemelt feltételek

  1. A projektet 2023. december 30-ig be kell fejezni.
  2. A beruházáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások (a beruházáshoz kapcsolódó építési szerződés) közbeszerzési eljárás tárgyát képezik.
  3. A projektgazda saját pénzügyi forrásaiból finanszírozza a projekt pénzügyi ellenőrzésével és nyilvánosságával kapcsolatos költségeket.

A projekt által várt általános eredmények
a. Becsült éves CO2-kibocsátás-csökkentés: 12 tonna CO2-egyenérték/év.
b. Egyéb megújuló forrásokból előállított energia MWh/évben: 88 MWh/év.

A projekt várható konkrét eredményei
a. A fotovoltaikus panelekből származó villamosenergia-termelés telepített kapacitása: 0,08 MW.
b. A megújuló energiatermelésre szolgáló új létesítmények száma: 1.

 

A projekt jelenlegi helyzete

  • 2023. január.

A kedvező decemberi időjárási körülmények miatt már megkezdődtek a munkálatok a fémszerkezeteken, amelyekre a napelemeket szerelik. A napelemek részleges felszerelése januárban kezdődött.

Technikai tanácsadás és műhelymunka a projektpartnerrel

2023. január 31–február 2.. között Csíkszeredában technikai workshopot szerveztünk a projektpartner International Development Norway részvételével, amely a partnerségi megállapodás értelmében technikai támogatást nyújtott a projekt megvalósítása során.

A workshop első napja a partnerek megismerésének, az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, a területre vonatkozó szabályozások, a hatékony felhasználási megoldások és a legújabb technikai innovációk megismerésének volt szánva, mind a megújuló energiaforrások felhasználása, mind a hatékony villamosenergia-tárolás terén.

A találkozón bemutatták az IDN Norway jelentését is a projektgazda által javasolt beruházásról.

A munkaértekezlet jelentős része a javasolt fotovoltaikus rendszer továbbfejlesztési lehetőségeiről és annak egyéb energiatermelési megoldásokkal és módszerekkel való ötvözéséről szólt, különösen a hőenergiával.

A második napon helyszíni látogatásra került sor a Székelyudvarhelyen, a Rózsa utca 16/C. szám alatt található elkezdett beruházásnál. A projektgazdák képviselői bemutatták a munkálatok állását és a közeljövőre vonatkozó terveket.

A workshop napirendje

  • 2022. november.

Novemberben indult a közbeszerzési eljárás a 80 kW-os fotovoltaikus rendszer beszerzésére és telepítésére, a végső ajánlattételi felhívást november 18-án tették közzé újra, az ajánlatok beérkezési határideje december 5. volt. Az eredményhirdetésre december 8-án került sor.

  • 2022. szeptember.

A támogatási szerződést aláírták.

 

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvégia támogatásai Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság hozzájárulását jelentik az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a 15 kelet- és dél-európai és balti országgal fennálló kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.