ORIENT Activity – Pályaorientációs jó gyakorlatok cseréje a szakképzésben 

ERASMUS+ KA202 – Szakképzési stratégiai partnerségek KA2 (2020-1-HU01-KA202-078814) – Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén megvalósuló projekt

A projekt célja

A bevált gyakorlatok cseréjét támogató stratégiai partnerségi projektünk célja, hogy a nemzetközi együttműködés keretében hozzájáruljunk az európai és a hazai szakképzés minőségének fejlesztéséhez, ezáltal az Európa 2020 stratégia céljainak teljesüléséhez.

Közép- és hosszú távú célunk, hogy jelen projekt megvalósításával hozzájáruljunk egy országokon átívelő, nemzetközi szakképzési és pályaorientációs hálózat kialakításához. Ez a hálózatosodás az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának több prioritási területéhez is kapcsolódik.

A projekt során gyűjtött jó gyakorlatokat, tapasztalatokat összegezzük és a partnerségen túlmutatóan, szélesebb körben terjeszteni fogjuk.

A projekt résztvevői

A partnerségben három ország vesz részt, Magyarország, Szlovákia és Románia. A projektben részt vevő mindhárom partner célja a fiatalok, különösen a szakképzésben tanulók életpálya-tervezésének és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása.

A három partner a fenti célok elérése érdekében rendelkezik egy-egy olyan jó gyakorlattal, speciális tapasztalattal, mely a partnerség többi tagja számára is hasznos és átvehető eszközöket, módszerek tartalmaz.

– A Piarista Kilátó Központ tapasztalata a szakképzésben tanuló fiatalok pályaorientációjához kötődik, a diákokkal és az ott dolgozó pedagógusokkal, mesterekkel való együttműködés eredményei más országokban is hasznosíthatók.

– A TANDEM n. o. egy olyan komplex programot dolgozott ki és tesztelt hosszú évek alatt, amely egyesíti az önismeret, pályaismeret és életpálya-tervezési kompetenciafejlesztés területeit. Teszi mindezt egyénre szabottan, élményalapúan, a tapasztalati tanulás eszközeivel.

– A Gyulafehérvári Caritas a hátrányos helyzetű és NEET fiatalok elérésében, fejlesztésében és munkaerő-piaci integrációjának támogatásában erős és példaértékű projekt tapasztalattal bír (NEET = Not in Education, Employment, or Training, azaz foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő).

Módszertan és várható eredmények

Célunk ezeknek a jó gyakorlatoknak a megismerése és a hazai, illetve intézményi rendszerbe illeszthető elemek felhasználása, a tanári gyakorlatok szélesítése helyi szinten. A három terület jól kiegészíti egymást, hiszen eszközt kínál a tanulók eléréséhez és az iskolai lemorzsolódásuk megelőzéséhez (Gyulafehérvári Caritas), tudatos szakmaválasztásához (TANDEM) és folyamatelvű, egyénre szabott, életpálya-tervezési kompetencia fejlesztéséhez (Piarista Kilátó Központ).

Módszertanunk élményalapú, egyéni igényekre és szükségletekre szabott, folyamatelvű, a tapasztalati tanulás és megismerés eszközrendszerét aknázza ki, illeszkedik a munkaerő piaci elvárásokhoz és trendekhez.

A projekt eredményeképp megvalósul egy hiánypótló, a Duna Régió Stratégiájához illeszkedő nemzetközi együttműködés a szakképzési, azon belül pedig a pályaorientáció területén. A projekt hozzájárul az európai és a hazai szakképzés és pályaorientáció minőségének fejlesztéséhez, ezáltal az Európa 2020 stratégia céljainak teljesüléséhez. Megoldást keresünk a partner intézményeken belül felmerülő szakmai kérdésekre, új kihívásokra, problémákra. A projekt során az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok, módszerek, ötletek cseréje révén növeljük nemzetközi kapacitásainkat, fejlesztjük a bevont szakképzési pedagógusok pályaorientációjához kapcsolódó kompetenciáit, tudását. Regionális szinten a projekt hozzájárul a tanulók jobb tanulási eredményeihez és releváns készségek, illetve kompetenciák eléréséhez.

A projekt időtartama: 2021. január – 2022. február