Parajdi Szociális Központ működtetése

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS EGYESÜLET – EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS GONDOZÁS
megkezdi a /POCU/827/5/2/139844
„Parajdi Szociális Központ működtetése” projekt megvalósítását,
amelyet az Európai Unió  támogatja a Humánerőforrás 2014-2020 Operatív Programja révén.

Prioritási tengely – Közösségvezérelt helyi fejlesztés
Tematikus cél – A társadalmi befogadás előmozdítása, küzdelem a szegénység és a megkülönböztetés minden formája ellen.
Beruházási prioritás – Közösségvezérelt helyi fejlesztés
Konkrét cél – A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek számának csökkentése a vidéki térségek és a legfeljebb 20 000 lakosú városok peremre szorult közösségeiben, integrált intézkedések / műveletek végrehajtásával a CLLD mechanizmus keretében.

A Pályázat azonosító száma: POCU/827/5/2/139844, vezető pályázó A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS EGYESÜLET – EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS GONDOZÁS

A támogatás összértéke: 4,017,812.85 lej

Partener: LOCAL MENTOR GROUP Egyesület

A projekt időfutama: 33 hónap 2021.04.01. és 2023.12.31 között

Általános célkitűzés: A projekt célja a szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek számának csökkentése a peremre szorult közösségekben a „Sóvidék Hegyalja” LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett területen, integrált szolgáltatások biztosításával a parajdi Szociális Központ tevékenysége által.

 Részletes célok:

  • Legalább 100 ellátásra szoruló idős vagy fogyatékkal élő személy életkörülményeinek és életszínvonalának javítása;
  • 24 idős személy nappali foglalkoztatása a „Generációkon átívelő központ” keretében;
  • 126 munkanélküli/álláskereső felnőtt munkaképességének növelése, fizikai és egészségügyi feltételeinek javítása, komplex diagnosztikai tevékenységek biztosításával;
  • 124 idős személy életminőségének javítása komplex diagnosztikai tevékenységek biztosításával, ezáltal a szociális háló terhének könnyíttése;
  • A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett felnőttek számának csökkentése, 84 személy munkaerőpiaci esélyeinek növelése a szakképzés révén;
  • A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett felnőttek számának csökkentése, legalább 126 személy segítése tájékoztatás és szakmai tanácsadás által a munkaerőpiaci elhelyezkedés / vagy munkahely megtartása céljából;
  • Legalább 40 idős vagy szegénység/társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett, vagy fogyatékossággal élő személy tájékoztatása a „Sóvidék Hegyalja” LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett területen a személyi okmányok, a vagyon, a családi állapot szabályozásához, illetve a juttatásokhoz való jogokhoz kapcsolódó jogi segítségnyújtás révén ;
  • Legalább 250 ember általános tájékoztatási szintjének növelése, amelyek közül 126 személy munkanélküli/ álláskereső felnőtt és 124 idős személy/ fogyatékkal élő személy, amelyek „Sóvidék Hegyalja” LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett területen élnek

A pályázat kiterjed a „Sóvidék Hegyalja” LEADER Helyi Akciócsoport teljes területére: Fenyéd, Korond, Oroszhegy, Farkaslaka, Parajd, Máréfalva, Székelyvarság, Zetelaka Szováta város.

Ezen anyag tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját.
Az Európai Unió által társfinanszírozott, egyéb programokkal kapcsolatos információkért látogasson el a www.fonduri-ue.ro weboldalra.

 A pályázat a Humánerőforrás 2014-2020 Operatív Program résztámogatásával valósul meg.

Kapcsolodó:

Projektindító sajtóbeszélgetés, 2021.07.20 >>> BŐVEBBEN
Kórházi segédápoló képzés >>> BŐVEBBEN
Folyamatban a kórházi segédápoló képzés >>>BŐVEBBEN
Sajtóközlemény – Záró konferencia 2023.12.20 >>>BŐVEBBEN