Prospera Sepsi

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁS ÁGAZATA
megkezdi a POCU/717/5/1/137460
PROSPERA SEPSI – Integrált szolgáltatások a mélyszegénységben küzdők számának csökkentése
érdekében Sepsiszentgyörgy területén
c. projekt megvalósítását,
amelyet az Európai Unió finanszíroz a Humánerőforrás 2014-2020 Operatív Programja révén.

Prioritási tengely: 5 Közösségvezérelt helyi fejlesztés
Specifikus cél: 5.1 A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek számának csökkentése a vidéki térségek és a legfeljebb 20000 lakosú városok peremre szorult közösségeiben, integrált intézkedések / műveletek végrehajtásával a CLLD mechanizmus keretében.
Beruházási prioritás: 9.vi. Közösségvezérelt helyi fejlesztés
Pályázati kiírás: POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1.

A Pályázat azonosító száma: POCU/717/5/1/137460, vezető pályázó a GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁS ÁGAZATA

Partnerek:
EUROCENTER AMŐBA OKTATÁSI KÖZPONT
HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY
ROMÁNIAI MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT – SEPSISZENTGYÖRGYI KIRENDELTSÉGE
KOVÁSZNA MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG
SEPSISZENTGYÖRGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt összértéke: 4.965.626,11 lej, amelyből az EU társfinanszírozása 4.679.701,40 lej.
A projekt időfutama: 24 hónap 2021.06.10. és 2023.06.09 között.

Általános célkitűzés: a szegénység csökkentése és a diszkrimináció elleni küzdelem Sepsiszentgyörgy városában, illetve a helyi fejlesztési stratégiában beazonosított, egyes hátrányos helyzetű közösségek társadalmi kirekesztettségének leküzdése.

Konkrét célok:

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése a beazonosított három, peremre szorult városi térségből (zone urbane marginalizate – ZUM) származó 600 kedvezményezett személy számára, amelyből 300 személy roma nemzetiségű, olyan alapvető tevékenységek és szolgáltatások révén, mint a szociális segítségnyújtás, a tájékoztatás, a mentorálás; személyes iratokhoz való juttatás a szociális segélyezéshez való jogok megszerzése érdekében, a szociális készségek fejlesztése, 3 engedélyezett szociális szolgáltatás létrehozása gyermekeknek és családoknak, illetve 3 szociomedikális szolgáltatás létrehozása – a projekt megvalósításának végéig.

A munkaerőpiacon való elhelyezkedés megkönnyítése a három peremre szorult városi térségből 360 személy számára, amelyből 180 roma személy;  felmérő-, tesztelő-, értékelő- és közvetítő szolgáltatások által 180 személy, amelyből 90 roma személy képesítése/átképzése; 90 személy, amelyből 45 roma nemzetiségű személy elhelyezése a munkaerőpiacon – a projekt megvalósításának végéig.

Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése a beazonosított három, peremre szorult városi térségben: az iskolából való hiányzások és a korai iskolaelhagyás csökkentése nevelő-, szabadidős- és szocializációs szolgáltatások által 140 gyermek számára; szülői tanácsadási szolgáltatások és a szülők iskolája 80 szülő számára; 20 írástudatlan felnőtt személy oktatása, illetve 25 pedagógus szakmai továbbképzése.

A célcsoport általános egészségi állapotának felértékelése és javítása mozgó egészségügyi szolgáltatások révén, a projekt időszaka alatt 600 kedvezményezett személy számára.

A kiszolgáltatott közösségek elfogadottságának növelése; a diszkrimináció és a szegregáció elleni küzdelem közösségi akciók, tevékenységek révén; az önkéntesség népszerűsítése, illetve diszkriminációellenes kampányok folytatása a 600 kedvezményezett személy számára a projekt egész időtartama során.

Integrált beavatkozások támogatása a szegénység kockázatának csökkentése, valamint a megkülönböztetés és az elkülönülés leküzdése érdekében négy olyan tevékenység révén, amelyek a projekt eredményeit teszik közzé, népszerűsítik megyei, nemzeti és nemzetközi hálózatok szintjén – félévente a projekt teljes időtartam alatt.

Ezen anyag tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját.
Az Európai Unió által társfinanszírozott, egyéb programokkal kapcsolatos információkért látogasson el a www.fonduri-ue.ro weboldalra.


Társfinanszírozó:

Kapcsolódó:
Sajtótájékoztató: Startol a Prospera Sepsi elnevezésű projekt Sepsiszentgyörgyön >>>
Focival a mélyszegénység ellen >>>
A Csíki negyedi fiúk nyerték az Szent György Kupát >>>

A médiában:
Prosperás élmények (Háromszék, Erőss Bulcsú) >>>
Hátrányból indulva (Háromszék, Erőss Bulcsú) >>>
Kulcsszó az összefogás (Székely Hírmondó, Bodor Tünde) >>>
A mélyszegénység ellen (Háromszék, Demeter J. Ildikó) >>>
Sepsi Prospera: A leszakadt városrészekért (Háromszék, Ferencz Csaba)>>>
Sepsi Prospera: Ha felébred az igény…(Háromszék, László Zsuzsa)>>>
Sepsi Prospera: Karácsony előtt az Őrkőn (Háromszék, Bereczki Kinga) >>>
Összefogás a társadalom peremén élők egészségéért (Háromszék, Demeter Virág Katalin) >>>
Focival a mélyszegénység ellen (Háromszék, Tibodi Ferenc) >>>
Labdarúgó-bajnokság hátrányos helyzetű gyerekeknek (Székelyhon.ro, Bíró Blanka) >>>
Szent György Kupa (Háromszék – Mi, hol, mikor?) >>>
A sport rendszert mutat a gyermekek életében (Háromszék, Miska Brigitta) >>>
Nagy lehetőség a fiataloknak (Székely Hírmondó, Bodor Tünde) >>>