Új európai trendek az időskorúak fejlesztésében

A sikeres és boldog idősödés kifejezés már évtizedek óta forog a köztudatban, bár még mindig nem terjedt el eléggé. A szociológiai életkor, illetve a hozzá kapcsolódó társadalmi elvárások, melyek bizonyos viselkedési és gondolkodási mintát várnak el az idős embertársaiktól, még mindig nagyon erős nyomást helyeznek az idős emberekre, főleg vidéken.

A sikeres idősödéshez vezető magatartásformákat egyénileg kell megtalálnia mindenkinek. Ez alapvetően a képességek, a célok és a környezet lehetőségei közötti egyensúly megtalálását jelenti. Egészséges táplálkozást és egészségmegőrző kezdeményezéseket. Testmozgást, a képességeknek és a lehetőségeknek megfelelő sportot, valamint az addiktív szerek fogyasztásának elkerülését. A sérülések megelőzésére való törekvést, továbbá a preventív egészségügyi szolgáltatások használatát. Ezen tevékenységek rendszeres végzése azonban nehezen képzelhető el a köré szerveződő közösségek segítsége nélkül.

Bizonyított, hogy azok az idősek, akik gyakrabban járnak közösségekbe, legyen az akár kulturális, sport vagy más jellegű, sokkal tovább képesek megőrizni a szellemi és fizikai egészségüket, javul a környezettel való viszonyuk, jobb problémamegoldó és konfliktuskezelő képességekre tesznek szert, tájékozottabbak és kommunikatívabbak, mint magányosan élő társaik.

Ezen irányvonalakra alapszik a 2020-ban a szegedi Katolikus Ijúsági és Felnőttképzési Hálózat által útjára indított kezdeményezés, melyben partner a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata.

A projekt céljai az oktatási lehetőségek kiszélesítése különböző típusú időskorúak tanfolyamain, valamint tapasztalatok megosztása, know-how és jó gyakorlatok cseréje a partner szervezetek között. További célok között szerepel innovatív módszertani képzési tantervek, oktatási és képzési módszertanok kidolgozása az idősebb csoportokkal foglalkozó személyzet, oktatók és önkéntesek részére.

Fő célunk a módszertani kínálat, oktatók és a személyzet kompetenciájának fejlesztése, akik képesek motiválni és lelkesíteni az időseket, ezáltal fejlesztve a mentális, fizikai, társadalmi és kreatív képességeiket különféle fejlesztési programok által.

Ennek következményeként az idősek aktívabbak, egészségesebbek, nyitottabbak lesznek akik könnyebben megtalálják helyüket a társadalomban.

Az együttműködés innovatív, módszertani képzéstervek kidolgozását teszi lehetővé zeneoktatás, intergenerációs oktatás, Kinaesthetics, festészet, gondolkodásfejlesztés téren.

A projekt eredményeként fejlettebb idősoktatók és változatos fejlődési lehetőségek jönnek létre, így az időseknek több lehetőségük lesz részt venni olyan társadalmi és kulturális programokban, képzésekben és tevékenységekben, amelyek előnyösek a tudás felhalmozása, az egészség és a szellemi élet fenntartása szempontjából, kulturális és művészeti fejlődés érdekében. Minden partnerszervezet szélesebb körű tanfolyamokat szervezhet idősek számára, az idős személyek holisztikus fejlődésének szemléletének és az európai oktatási prioritások, figyelembe vételével ami a kölcsönös fejlődés felé, hosszú távú, transznacionális együttműködése felé vezet. Ugyanakkor a projekt közvetett hozadékaként megváltoztathatja a társadalmi döntéshozók hozzáállását az idős emberek szerepeihez és társadalmi képéhez.

A 2022 közepéig tartó kezdeményezést az Erasmus+ KA2 – Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén program támogatja.

Partnerek:
Katolikus Ijúsági és Felnőttképzési Hálózat (Magyarország), Kärnteni Katolikus Képzési Egyesület (Ausztria), Müncheni Katolikus Felnőttképző Egyesület (Németország).